หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ไชยปราการ > ต.ศรีดงเย็น > วัดหนองเทียนคำ


เชียงใหม่

วัดหนองเทียนคำ

วัดหนองเทียนคำ

Rating: 3.2/5 (11 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองเทียนคำ ตั้งอยู่ บ้านแพะ หมู่ 16 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพระสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 16 ไร่  24 ตารางวา น.ส. 3
 
อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ จดบ้านราษฎรทาง ทิศตะวันออก จดทางสาธารณะ ทิศตก จดทางสาธารณะ มีธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา
 
อาคารเสนาสนประกอบด้วย พระวิหาร  กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ศาลาบำเพ็ญบุญ และศาลาอเนกประสงค์ ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปต่าง ๆ   และ คำภีร์ใบลานล้านนา
 
วัดหนองเทียนคำ เดิมเป็นวัดเก่าแก่ที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อน  เพราะมีล่องลอยสิ่งปลูกสร้างทั่วไปในบริเวณนั้น ต่อมาชาวบ้านได้อพยพออกไปหมด พื้นที่บริเวณนี้จึงรกร้างว้างเปล่ามานาน  
 
ต่อมาชาวบ้านได้นำสัตว์มาเลี้ยงและทำปางไว้ตามแพะตามป่าเพื่อเป็นที่พักอาศัยของคน และสัตว์ ต่อมาจึงเกิดเป็นหมู่บ้านชื่อว่า บ้านแพะ เมื่อมีผู้มาอาศัยอยู่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้บูรณะ “วัดหนองเทียนคำ” ขึ้นมาอีกจนถึงปัจจุบัน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดหนองเทียนคำ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)