หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ไชยปราการ > ต.ศรีดงเย็น > วัดสันทราย


เชียงใหม่

วัดสันทราย

วัดสันทราย

Rating: 4.3/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันทราย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 111 บ้านสันทราย หมู่ที่ 12 ต. ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 48 วา เดิมชาวบ้านไปทำบุญที่วัดปักกัณตาวาส (แม่ทำลบหลวง) ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณกว่า 2 กิโลเมตร ทำให้ในเวลาฤดูฝนชาวบ้านจะไปทำบุญก็ยากลำบาก
 
ต่อมาแม่อุ้ยเขียว ทรายก๋อง ได้รับบริจาคที่ดินซึ่งเป็นทุ่งนาจำนวน 7 ไร่ 3 งาน 58 วา ให้สร้างวัดโดยมีนายสมุท อุตตมะ เป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัด และได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2511 และต่อมาภายหลังกระทรวงศึกษาธิการไก้ประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2527

มือถือ : 0898523498

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสันทราย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)