หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ไชยปราการ > ต.ศรีดงเย็น > วัดสันต้นเปา


เชียงใหม่

วัดสันต้นเปา

วัดสันต้นเปา

Rating: 4.1/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันต้นเปา (บ้านอ่าย) ตั้งอยู่เลขที่ 171 หมู่ที่ 5 บ้านอ่าย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2539
 
อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ จด วัดศรีดงเย็น ระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตร ทิศใต้ จด วัดประตูเมืองผาหงษ์ ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร ทิศตะวันออก จด วัดทรายขาว ระยะทางประมาณ 1กิโลเมตร ทิศตะวันตก จด วัดถ้ำตับเตา ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 
 
การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 126 กิโลเมตร จากที่ว่าการอำเภอไชยปราการ ระยะทางประมาณ 7.13 กิโลเมตร
จากทางหลวงแผ่นดิน ระยะทางประมาณ 10 เมตร

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสันต้นเปา

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)