หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ไชยปราการ > ต.ศรีดงเย็น > วัดกิ่วจำปี


เชียงใหม่

วัดกิ่วจำปี

วัดกิ่วจำปี

Rating: 3.3/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดกิ่วจำปี ตั้งอยู่เลขที่ 32 บ้านกิ่วจำปี หมู่ที่ 11 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ แต่เดิมวัดศรีดงเย็น สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 1009
 
อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 2 เส้น 15 วา จดลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ทิศใต้ประมาณ 3 เส้น 16 วา จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออกประมาณ 3 เส้น 15 วา จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตก ประมาณ 3 เส้น จดทางสาธารณประโยชน์  
 
อาคารเสนาสนประกอบด้วย กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ศาลาบำเพ็ญบุญ ศาลาปฏิบัติธรรม ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปต่าง ๆ คัมภีร์ธรรมใบลานล้านนา
 
วัดกิ่วจำปี เดิมเป็นวัดร้าง มีท่านอาจารย์ อินโถ ถาวโร เป็นผู้นำศรัทธาประชาชนในหมู่บ้านช่วยกันแผ้วถางที่แล้วช่วยกันบูรณะวัดกิ่วจำปีขึ้น กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2527

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดกิ่วจำปี

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)