หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ไชยปราการ > ต.ปงตำ > วัดอรัญญวาสี


เชียงใหม่

วัดอรัญญวาสี

วัดอรัญญวาสี

Rating: 2.9/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดอรัญญวาสี ตั้งอยู่เลขที่ 14 บ้านมิตรอรัญ ถนนโชตนา ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2475 เดิมเป็วัดร้าง ชื่อวัดเสาหิน ตั้งอยู่บ้านป่ารวก
 
เนื่องจากการเดินทางไปมาไม่สะดวก จึงได้ย้ายวัดมาอยู่บ้านปงตำ มีพ่อหลวงจักร พุดปันติ เป็นหัวหน้า โดยขอที่ดินจากนายโท และได้สร้างกุฎิขึ้นหลังหนึ่ง
 
ต่อมา ปี พ.ศ.2475 พระสมชาญ ปภสฺสโร มาจำพรรษาอยู่ที่วัด ได้เริ่มสร้างเสนาเสนะขึ้น ชาวบ้านเรียกว่าวัดป่ารวก ปัจจุบันเป็นที่พำนักของท่านพระครูวิจิตรคัมภีรธรรม เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ และเป็นศาสนศถานที่ประชาชนในท้องถิ่นมาทำกิจกรรมทางศาสนา

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดอรัญญวาสี

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)