หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ไชยปราการ > ต.ปงตำ > วัดสุปัฎนาราม


เชียงใหม่

วัดสุปัฎนาราม

วัดสุปัฎนาราม

Rating: 3.6/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสุปัฏนาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านท่า หมู่ 2 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ.2465 เดิมเป็นที่สาธารณะ มีพ่อเลี้ยงอินตา และหลวงก่ำได้มาสร้างวัดขึ้น ชื่อว่า "วัดม่วงคำ"
 
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสุปัฎนาราม ชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านท่า มีอาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถ, วิหาร, ศาลาการเปรียญ, กุฎิสงฆ์, หอสวดมนต์ และศาลาเอนกประสงค์
 
ปูชนียวัตถุมี พระประธานอุโบสถ พระประธานในวิหาร ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ในวิหารและศาลา เป็นศาสนสถานที่ประชาชนไปทำบุญ และจัดกิจกรรมทางศาสนา และเป็นที่พำนักของท่านพระครูไพบูลธรรมนิเทศน์ เลขานุการเจ้าคณะ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสุปัฎนาราม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)