หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ไชยปราการ > ต.ปงตำ > วัดมหิงสาวาส


เชียงใหม่

วัดมหิงสาวาส

วัดมหิงสาวาส

Rating: 4.2/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดมหิงสาวาส ตั้งอยู่บ้านปางควาย ถนนโชตนา หมู่ที่ 3 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมี เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา โฉนด
 
อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 1 เส้น 4 วา ทิศใต้ ประมาณ 1 เส้น 4 วา ทิศตะวันออก ประมาณ 1 เส้น 5 วา ทิศตะวันตก ประมาณ- 1 เส้น 5 วา
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญบุญ มีปูชนียวัตถุ เช่น พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน ปางมารวิชัย พระเจดีย์ วัดมหิงสาวาส สร้างเมื่อ พ.ศ. 2460 ตามประวัติวัด แจ้งว่า ในปี พ.ศ. 2455 มีพระภิกษุอ๊อด (ไม่ทราบฉายา) ได้เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างวัด
 
และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา- เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2512 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร การบริหารสาธารณูปการปัจจุบัน
 
1.มีศูนย์ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ซึ่งเปิดทำการสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 2.จัดให้มี โครงการ ลานวัด ลานใจ ลานกีฬา มีสนามกีฬาต้านยาเสพติด 3.จัดให้มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ภายในวัด

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดมหิงสาวาส

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)