หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เชียงดาว > ต.เมืองนะ > วัดศรีดอนชัย


เชียงใหม่

วัดศรีดอนชัย

วัดศรีดอนชัย

Rating: 3.2/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีดอนชัย เดิมชื่อวัดหลวง หรือวัดตอปอ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีดอนชัย ตั้งอยู่ที่ 445 หมู่ 2 บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 9 ไร่ 19 ตารางวา
 
ทิศตะวันออกติดกับถนนสาธารณะ ทิศใต้ติดกับที่ของชาวบ้าน ทิศตะวันตกติดกับถนนสาธารณะ ทิศเหนือติดกับถนนสาธารณะ มีที่ ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 งาน
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย โบสถ์ ศาลาการเปรียญ กุฎิสงฆ์ วิหาร ศาลาบาตร และ เจดีย์ วัดศรีดอนชัย ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2510
 
วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ประชาชนบ้านแม่นะ ใช้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และประเพณีวัฒธรรม ในวันสำคัญๆ รวมถึงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ประชาชนและเยาวชน อย่างต่อเนื่อง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดศรีดอนชัย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)