หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เชียงดาว > ต.แม่นะ > วัดจอมคีรี


เชียงใหม่

วัดจอมคีรี

วัดจอมคีรี

Rating: 3/5 (11 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดจอมคีรี เลขที่ 299 หมู่ 3 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมี 9 ไร่ 2 งาน 81 ตารางวา เดิมพระอินสม ยาวิชัย อยู่สำนักวัดศรีดอนชัย
 
ได้ย้ายมาสร้างอารามที่พัก เพื่อยำเพ็ญสมณธรรม เพมื่อ พ.ศ.2435 ณ บนดอยวัดศรีจอมคีรี(ซึ่งดอยแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัดจอมคีรีในปัจจุบัน) ต่อมาในปี พ.ศ.2436 มีโจรผู้ร้ายชุกชุมออกปล้นพระภิกษุอยู่เนืองๆ จนพระบุญวงศ์ อยู่วัดชัย ถูกปล้นและถูกทำร้ายจนมรณภาพ พระยาอินสม ยาวิชัย คิดว่าสถานที่ตั้งวัดอยู่ห่างจากหมู่บ้านจะเกิดอันตรายขึ้นได้
 
จึงได้ย้ายมาตั้งที่วัดจอมคีรีปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิมเป็นวัดร้าง สร้างสมัยไหนไม่ปรากฏหลักฐาน เมื่อพระอินสม ยาวิชัย มาสร้างวัดใหม่จึงได้ร่วมมือกับศรทธาวัดจอมคีรีสร้างวิหารขึ้น 1 หลัง เสร็จ ภายใน 1 ปีเศษ ในปี พ.ศ.2436 ได้สร้างกุฏิสงฆ์ขึ้น 1 หลัง พ.ศ.2440 ได้สร้างพระธาตุขึ้น 1 ดวง พอพระอินสม ยาวิชัยสร้างถาวรวัตถุเสร็จทั้ง 3 อย่าง
 
จึงได้ขอกรมศาสนาแขวงมณฑล เมืองเชียงหใม่ ขอให้นามวัดว่า "วัดจอมคีรี" จึงเป็นชื่อเรียกมาจนถึงทุกวันนี้ จากนั้นพระอินสม ยาวิชัย ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รั้งแขวงเชียงดาว พ.ศ.2468 พระอินสม ยาวิชัย ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะแขวงเชียงดาว
 
และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสํญญาบัตรพัศยศที่ "พระครูพุทธาทิตยวงค์" นับว่าพระคุณท่านเป็นพระครูรูปแรกของอำเภอเชียงดาว จากนั้นท่านได้มรณภาพเมื่อ พ.ศ.2480

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดจอมคีรี

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)