หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เชียงดาว > ต.เมืองงาย > วัดศรีบุญเรือง (เมืองงาย)


เชียงใหม่

วัดศรีบุญเรือง (เมืองงาย)

วัดศรีบุญเรือง (เมืองงาย)

Rating: 2.8/5 (9 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีบุญเรือง ตั้งอยู่เลขที่ 153 บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
 
ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 84 ทิศเหนือประมาณ 38 วา จดถนนและหมู่บ้าน ทิศใต้ประมาณ 41 วา จดถนนหมู่บ้าน ทิศตะวันตกประมาณ 22 วา จดถนนและทุ่งนา มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 งาน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย วิหาร กุฏิสงฆ์ ศาลาบาตร และโรงครัว ปูชนียวัตถุ พระพุทธรูปปางสดุงมาร และพระสิงห์สาม
 
วัดศรีบุญเรือง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2418 ชื่อเดิมวัดบ้านใหม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 29 มการาคม พ.ศ. 2490
 
การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ รูปที่ 1 พระเสน พ.ศ. 2418-2424 รูปที่ 2 พระอธิการหลวง พ.ศ. 2424-2428 รูปที่ 3 พระสุวรรณ พศ. 2428-2431 รูปที่ 4 พระธิ พ.ศ.2431-2436 รูปที่ 5 พระสมยศ พ.ศ. 2436-2442 รูปที่ 6 พระประสาน พ.ศ. 2442-2445 รูปที่ 7 พระคำปัน พ.ศ. 2445-2449 รูปที่ 8 พระอินสวน พ.ศ. 2449-2454
 
รูปที่ 9 พระเสาร์ พ.ศ. 2454-2467 รูปที่ 10 พระอธิการแก้ว พ.ศ. 2467-2474 รูปที่ 11 พระอธิการคำธมฺโม พ.ศ. 2474-2483 รูปที่ 12 อินสม ญาณวโร พ.ศ. 2487-2492 รูปที่ 13 พระสมบูรณ์ พ.ศ. 2492-2493 รูปที่ 14 พระอินตา พ.ศ. 2493-2500 รูปที่15 พระเจริญ วรปุญฺโย พ.ศ. 2500-2502
 
รูปที่ 16 พระทอง เดชธมฺโม พ.ศ. 2502-2504 รูปที่ 17 พระอีน อินฺทสโร พ.ศ. 2504-2505 รูปที่ 18 พระบุญยงค์ พ.ศ. 2505-2506 รูปที่ 19 พระจำปา พ.ศ. 2506-2508 รูปที่ 20 พระประดิษฐ์ ทีปธมฺโม พ.ศ. 2508-2511
 
รูปที่ 21 พระอินสอน สุเมโธ พ.ศ. 2511-2515 รูปที่ พระบุญตัน พ.ศ. 2515-2519 รูปที่ 23 พรอิรศร พ.ศ. 2519-2520 รูปที่ 24 พระดวงจันทร์ กตปุญโญ พ.ศ. 2520-2533 รูปที่ 25 พระครูอมรปุญญภิรัต ตั้งแต่ พ.ศ. 2534-2551 รูปที่ 26 พระบุญมา ฐิตวํโส ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เป็นต้น มาถึงปัจจุบันนี้

โทร : 053375125

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดศรีบุญเรือง (เมืองงาย)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)