หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เชียงดาว > ต.เชียงดาว > วัดถ้ำปากเปียง


เชียงใหม่

วัดถ้ำปากเปียง

วัดถ้ำปากเปียง

Rating: 3/5 (12 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดถ้ำปากเปียง หมู่ 5 ถ้ำ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฎร์ ธรรมยุต ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2482 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. 2542
 
วัดถ้ำปากเปียง ออกจากหนองหอย เราก็เลยมาที่อำเภอเชียงดาว เลยถ้ำเชียงดาวก่อนที่จะถึงวัดถ้ำผาปล่องของหลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร ก็จะถึงวัดถ้ำปากเปียง หลวงปู่เหรียญท่านเคยมาภาวนากับหลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต (พระครูวิโรจน์ธรรมาจารย์) ในระยะเวลาสั้นๆ แต่ได้เกิดผลจากการปฏิบัติมากมาย
 
นอกจากถ้ำปากเพียงแล้วยังมีปูชนียสถานที่สำคัญก็คือ พระประธานซึ่งเป็นพระกริ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีนามว่า “สิทธัตโถ” ซึ่งเป็นพระนามที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อยู่  ญาโณทยมหาเถร)  
 
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 15 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ถวายพระนามให้ ความหมายของนาม “สิทธัตโถ” นี้คือ “ผู้ประทานความสำเร็จ” นามเริ่มแรกของวัดถ้ำปากเพียงก็สอดคล้องกับพระประธานองค์นี้คือ “วัดสิทธัตโถภาวนาราม”

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดถ้ำปากเปียง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)