หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เชียงดาว > ต.เชียงดาว > วัดแม่อีด


เชียงใหม่

วัดแม่อีด

วัดแม่อีด

Rating: 2.5/5 (41 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดแม่อีด ตั้งอยู่บ้านแม่อีดหมู่ที่ 6 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย พระอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ หอพระไตรปิฎก ศาลาทรงทรงไทย ศาลาโรงฉัน หอระฆังและกุฏิสงฆ์
 
ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูป อยู่ห่างจากถนนหลวงหลักกิโลเมตรที่ 73 ประมาณ 500 เมตร เป็นวัดที่มีความรมรื่นอยู่ติดกับทุ่งนาเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
 
โดยทุกปีจะมีการจัดงานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นต้นว่าการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และงานทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา
 
ปัจจุบันมีพระครูใบฏีกาสาทิต (พระอาจารย์สา)เป็นเจ้าอาวาสโดยมีพระรัฐกรหรือตุ๊หนึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดแม่อีด

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)