หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.จอมทอง > ต.สบเตี๊ยะ > วัดหาดนาค


เชียงใหม่

วัดหาดนาค

วัดหาดนาค

Rating: 2.8/5 (21 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหาดนาค เลขที่ 86 หมู่ที่ 7 บ้านหาดนาค ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2400 เดิมชื่อวัดดงนกเอี้ยง
 
อาคารเสนาสนะของวัดประกอบด้วย วิหาร 1 หลัง, ศาลาการเปรียญ 1 หลัง, หอไตร 1 หลัง อุโบสถ 1 หลัง, กุฏิสงฆ์ 1 หลัง และหอระฆัง 1 หลัง ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน เป็นพระพถุทธรูปที่ชาวบ้านศรัทธา นับถือมาก ปัจจุบัน มีพระครูปุณณกิตติคุณ เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดหาดนาค

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)