หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.จอมทอง > ต.บ้านแปะ > วัดห้วยทราย


เชียงใหม่

วัดห้วยทราย

วัดห้วยทราย

Rating: 4.4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดห้วยทราย เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 24 ไร่ เลขที่ 113  วัดห้วยทรายสร้างเมื่อปี พ.ศ.2430 ได้ตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ.2460 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2469 สถานภาพที่ตั้งวัด วัดตั้งอยู่บริเวรเนินเขาลูกเล็กๆไม่สูงมากนัก
 
ภายในบริเวณที่ตั้งขอวัดตามทำเล ภูมิทัศน์ มีเขาน้อยใหญ่เรียงรายสลับทับซ้อนกันล้อมรอบแต่ละทิศของวัด มองดูเป็นทัศนียภาพตามธรรมชาติที่ดูสวยงามตา แก่ผู้พบเห็นทั่วไปเป็นที่เชิดหน้าชูตาของวัด-หมู่บ้าน ภูมิประเทสโดยรอบเป็นสวยผลไม้ ทุ่งนา บ้านเรือน ผู้คน
 
และห่างจากถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 200 เมตร ทิศเหนือประมาณ 150 วา จดลำเหมืองสาธารณะของนายตื้อ ทิศใต้ประมาณ 150 วา จดทางเดิน ทิศตะวันออกประมาณ 80 วา จดลำเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันตก ประมาณ 33 วา จดลำเหมืองสาธารณะ
 
ภายในริเวณวัดมีอาคาร เสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ ศาลาบำเพ็ญบุญ โรงครัว กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตุมีเจดีย์ และอาคารประกอบอื่นๆ มีต้นไม้สำคัญขนาดใหญ่จำนวน 2 ต้น คือ ต้นโพธิ์ และต้นพิกุล เป็นที่พักร่มเงามีลมพัดเย็นไปมา ให้สูดอากาศบริสุทธิ์ สดชื่นสบายดีต่อสุขภาพร่างกาย
 
นอกจากนั้นทางวัดได้อนุเคราะห์ สถานีอนามัย ประจำตำบลบ้านแปะ หอประชุมประจำหมู่บ้าน ศาลากลางบ้าน ศาลาโรงเก็บของ หมู่บ้าน และโรงน้ำดื่มของหมู่บ้าน ในเขตธรณีสงฆ์ของวัด ชื่อของวัดห้วยทราย
 
ที่เรียกว่า ห้วยทราย นั้นมีลำห้วยอยู่ ห้วยหนึ่ง ได้อยู๋ทิศตะวันตกของวัด และหมู่บ้านห้วยทราย ลำห้วยนี้ได้ไหลไปสู่ลำน้ำปิง ซึ่งอยู่ทิศตะวันออกของหมู่บ้าน และวัดห้วยทรายนี้จะมีน้ำไหลต่อเมื่อฤดูฝน ส่วนฤดูแล้งจะไม่มีน้ำ มีแต่ทราย ฉะนั้นชาวบ้าน รวมเรียกต่อๆมาว่า "ห้วยทรายหลวง" มาจนถึงปัจจุบัน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดห้วยทราย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)