หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.จอมทอง > ต.บ้านแปะ > วัดข่วงเปาใต้


เชียงใหม่

วัดข่วงเปาใต้

วัดข่วงเปาใต้

Rating: 4.2/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดข่วงเปาใต้ เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ เลขที่ 25 หมู่ที่ 6 บ้านข่วงเปาใต้ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฎิสงฆ์ ฯ สร้างเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2445 เดิมวัดนี้มีไม้เปาขึ้นจำนวนมาก จึงตั้งขื่อต้นเปาเป็นชื่อหมู่บ้านและวัด ว่าข่วงเปา แต่ในอำเภอจอมทอง มีวัดข่วงเปาสองวัด
 
ทางราชการจึงตั้ง ให้เป็นวัดข่วงเปาใต้ เพราะอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ การบริหารการปกครองของวัดปัจจุบันมี พระบุญยืน จนฺทวงฺโส เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดข่วงเปาใต้

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)