หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.จอมทอง > ต.ข่วงเปา > วัดข่วงเปา


เชียงใหม่

วัดข่วงเปา

วัดข่วงเปา

Rating: 2.7/5 (22 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดข่วงเปา หรือวัดข่วงเปาเหนือ เที้ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 359 หมู่ที่ 11 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเมื่อพุทธศักราช 2465 เดิมชื่อว่าวัดป่าเปา เพราะมีต้นไม้เปาขึ้นมากมาย ต่อมาชาวบ้านเรียกกันว่า วัดข่วงเปาเหนือ ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2465 ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2516
 
เพื่อให้แยกออกจากวัดข่วงเปาใต้ ตำบลบ้านแปะ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2516 เสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง กุฏิที่พักพระสงฆ์ สามเณร เป็นเรือนไม้ 1 หลัง ศาลาอเนกประสงค์ 2 หลัง ห้องน้ำ 2 หลัง
 
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูสุจิตตาภิราม พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป สามรเณร จำนวน 4 รูป

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดข่วงเปา

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)