หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยเต่า > ต.มืดกา > วัดปัจฉิมการาม


เชียงใหม่

วัดปัจฉิมการาม

วัดปัจฉิมการาม

Rating: 3.7/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดปัจฉิมการาม ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านแปลง 2 หมู่ 1 ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่
 
อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 80 วา จดถนนเข้าหมู่บ้าน ทิศใต้ประมาณ 80 จดโรงเรียน ทิศตะวันออกประมาณ 80 วา จดหมู่บ้าน ทิศตะวันตกประมาณ 80 วา จดถนนสายดอยเต่า-แม่ตืน มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลงมีเนื้อที่ 2 งาน
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วยวิหาร ศาลาเปรียญ ศาลาบาตร เจดีย์ กฏิสงฆ์ และโรงครัว และกำลังสร้างมีอุโบสถ หอระฆัง กุฎิเจ้าอาวาส
 
ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปไม้ พระพุทธรูปชินราชและพระพุทธรูปหินอ่อน พระกองมา เจ้าอาวาสวัดปัจฉิมการา

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดปัจฉิมการาม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)