หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยเต่า > ต.โปงทุ่ง > วัดพระพุทธบาทตะเมาะ


เชียงใหม่

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

Rating: 3.7/5 (11 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพระพุทธบาทตะเมาะ เลขที่ 149 หมู่ 9 แม่ตูบ แม่ตืน-ดอยเต่า ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50260 เนื้อที่ 20 ไร่ วัดราษฎร์มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2470
 
วัดพระพุทธบาทตะเมาะ เป็นวัดที่มีรอยพระพุทธบาท ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งค้นพบโดยครูบาศรีวิชัย และครูบาอภิชัยขาวปี เมื่อประมาณ พ.ศ. 2467 เป็นวัดที่มีสภาพเป็นป่าโปร่ง อยู่ห่างไกลหมู่บ้าน เหมาะในการปฏิบัติธรรม
 
ครูบาอภิชัยขาวปีได้มาสร้างประมาณ พ.ศ. 2467 จนถึงประมาณ พ.ศ. 2503 จึงได้ย้ายไปอยู่ที่วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน จากนั้นจะมาพระภิกษุจากที่ต่าง ๆ แวะเวียนมาปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ
 
จนกระทั้ง พ.ศ. 2425 พระนภดล สิริฑฒโน ได้มาอยู่ปฏิบัติธรรม และก่อสร้างถาวรวัตถุ พัฒนาวัดให้มีความเจริญตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

เว็ปไซต์ : www.wattamor.com

มือถือ : 0849508829, 0871774692

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)