หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.หนองหอย > วัดเสาหิน


เชียงใหม่

วัดเสาหิน

วัดเสาหิน

Rating: 3.8/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเสาหิน ทริปเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ ประวัติความเป็นมาของวัดนี้ ไม่มีหลักฐานบันทึกเอาไว้อย่างแน่ชัด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นพร้อมๆ กับการสร้างเวียงกุมกาม ระหว่างปี พ.ศ. 1827 - 2101 ภายในวัดมีปูชนียสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง
 
วิหารเสาหินจำลอง เป็นอาคารทรงจัตุรมุข สถาปัตยกรรมล้านนา แต่ละด้านมีหลังคาซ้อนกัน 3 ชั้น กางกั้นด้วยฉัตรสีทอง 9 ชั้น หน้าบันเป็นลายปูนปั้นพรรณพฤกษา เสาทุกต้นล้วนประดับด้วยลายปูนปั้นรูปดอกไม้และกระจกสีสวยงาม บันไดทางขึ้นเป็นปูนปั้นรูปมกรคายนาคอยู่ทางด้านทิศตะวันตก
 
ภายในประดิษฐานเสาหินจำลองทำจากหินทรายขาวกว้าง 30 ซ.ม. สูง 199 ซ.ม. รูปทรง 8 เหลี่ยม ยอดเป็นรูปดอกบัวตูม มีพระพุทธรูปประจำวันเกิดทำจากหินทรายทั้งหมด 8 องค์อยู่โดยรอบเสาหิน ส่วนของจริงนั้นเล่ากันว่าอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปในพระวิหาร และยังเชื่ออีกว่าเมื่อใดก็ตามที่เวียงกุมกามล่มสลาย ถ้าปรากฏเสาหินในเขตเวียงกุมกาม และมีผู้คนมาเคารพสักการะ ก็จะทำให้เวียงกุมกามกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง
 
พระวิหาร อยู่ทางทิศตะวันตกของวัด ใกล้ๆ กับโรงเรียนวัดเสาหิน เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสถาปัตยกรรมล้านนา หน้าบันเป็นงานแกะสลักไม้เป็นช่องสี่เหลี่ยมคล้ายฝาปะกน (ฝาบ้านเรือนไทยภาคกลาง) และลายประจำยาม จุดเด่นที่เห็นได้ชัดสุดๆ คือบันได
 
เชื่อว่าคนที่เคยเห็นเป็นครั้งแรกอาจจะคิดว่าเป็นแม่ไก่ แต่ในความจริงแล้วเป็นนกการเวก ซึ่งแตกต่างจากวัดอื่นที่มักจะสร้างเป็นรูปมกรคายนาค แสดงให้เห็นถึงอิสระทางความคิดของช่างในสมัยก่อน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 11 องค์
 
แต่เดิมเป็นพระที่สร้างจากสำริดและศิลา ต่อมาถูกขโมย ทางวัดจึงสร้างพระพุทธรูปปูนปั้นขึ้นมาแทน และที่ฝาผนังมีภาพจิตรกรรมเรื่องพระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ ฝีมือช่างภาคกลางอีกด้วย
 
พระเจดีย์ อยู่ด้านหลังพระวิหาร เชื่อกันว่าสร้างครอบองค์เดิม เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนศิลปะพม่า ตั้งอยู่บนฐานย่อมุขซ้อนกัน 4 ชั้น ฐานชั้นล่างสุดมีสิงห์เฝ้าอยู่ทั้งสี่มุม ส่วนชั้นอื่นๆ เป็นรูปนรสิงห์และพุ่มดอกไม้ ทางทิศเหนือมีมีซุ้มพระพุทธรูปศิลปะพม่า องค์เจดีย์ทรงระฆังคว่ำประดับด้วยลายปูนปั้นรูปยักษ์และกระจกสีรูปดอกไม้ ส่วนยอดเป็นฉัตรสีทอง 7 ชั้น
 
พระอุโบสถ อยู่ทางทิศเหนือของวิหารเสาหินจำลอง สถาปัตยกรรมล้านนา สร้างโดยพญาสามฝั่งแกน กษัตริย์ พระองค์ที่ 8 แห่งราชวงศ์มังราย มีจุดเด่นตรงที่อาคารตั้งอยู่บนฐานประทักษิณสูง และนาคสะดุ้งที่ไม่เหมือนกับอาคารอื่นๆ หน้าบันประดับด้วยงานแกะสลักไม้รูปพรรณพฤกษา ซุ้มทางเข้าพระอุโบสถเป็นรูปปูนปั้นเทวดา ด้านหน้ามีสิงห์สองตัวเฝ้าอยู่

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดเสาหิน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)