หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.หนองหอย > วัดสันป่าเลียง


เชียงใหม่

วัดสันป่าเลียง

วัดสันป่าเลียง

Rating: 4.2/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันป่าเลียง เลขที่ 35 หมู่ 4 วัดสันป่าเลียง  เชียงใหม่-ลำพูน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50000 เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา ทริปเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ
 
วัดสันป่าเลียง ประวัติของเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2535 ท่านครูบาธรรมธิ ได้เดินธุดงค์หาที่ปลีกวิเวัดกเพื่อปฏิบัติธรรม จนได้มางถึงสถานที่ซึ่งเป็นป่าทึบ และมีความสงยร่มเรื่น ท่าครูบาเห็นว่าเป็นที่สัปปายะ เหมาะแก่การปฏิบัตฺธรรม จึงปักกลดจำพรรษา
 
ประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ได้พากันมาทำบุญฟังธรรม และเกิดความเลื่อมใส จึงร่วมกันสร้างกุฏิ เพื่อให้เป็นที่พักแก่ท่าครูบา แล้วอาราธนาให้ท่านสร้างวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของชาวบ้านบริเวณนั้น และเรียกวัดนี้ว่า วัดสามปอเลียง
 
เนื่องจากมีต้นใหญ่เรียงกัน 3 ต้น ภายในบริเวณวัด ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัด สันปอเลียง และ มีการเรียกชื่อ เพี้ยนไปเรื่อยๆ จนกลายเป็น วัดสันป่าเลียงเนื่องจากวัดสันป่าเลียงตั้งอยุ่ในลุ่มน้ำ จึงทำให้เกิดน้ำท่วมอยู่ทุกปี เป็นเหตุให้หอธรรมเกิดดินตะกอน และทรายทับถมตัวอาคาร และสภาพความชื้นที่เกิดขึ้น ทำให้ภาพเขียนสีฝุ่นผสมน้ำ
 
ซึ่งประดับอยู่ผนังด้านนอกของตัวอาคารของหอธรรมเกิดความเสียหาย รวมทั้งส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ก็ผุพังเป็นอันมาก ปี พ.ศ.2536 เมื่อพระครู สถิตสุตาภรณ์ ลูกศิษย์ท่านครูบาเจ้าพระครูสุวัฒน์วรคุณ เป็นเจ้าอาวาสวัดสันป่าเลียงองค์ปัจจุบัน ได้ดำริที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์หอธรรมหลังนี้ขึ้นมาใหม่ จึงได้พร้อมกับคณะสงฆ์ตำบลหนองหอย และคณะศรัทธาชาวหนองหอย
 
ทำการบูรณะหอธรรมขึ้นมาใหม่อีกครั้งจนสำเร็จโดยการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งนี้ได้รักษาโครงสร้างเดิมไว้ตามแบบเดิมทุกประการ สำหรับผนังภายนอก ซึ่งเดิมเป็นรูปเขียนสีฝุ่นฝสมน้ำในการบูรณะครั้งนี้ยังคงลักษณะรูปเดิมไว้ แต่ได้เปลี่ยนจากภาพเขียนสีฝุ่นมาเป็นภาพปฏิมากรรมปูนปั้น ซึ่งงานปติมากรรมปูนปั้นทั้งหมดนั้นได้รับการลงรักปิดทอง หน้าบันช่อ ช่อผ้า ใบระกา
 
ปัจจุปันอุทยานการศึกษาวัดสันป่าเลียงได้จัดเป็นห้องสมุดธรรมชาติ สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่มีเจ้าหน้าที่บรรณารัก์คอยมาให้บริการ ทุกคนที่เข้ามาศึกษาค้นคว้าถือว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน ยืมไปอ่านแล้วนำกลับมาคืนไว้ที่เดิม เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ดดยมุ่งเน้นให่ทุกคนมีจิตสำนึกรับผิดชอบร่วมกัน จึงเรียกได้ว่า อุทยายการศึกษาตามธรรมชาติ หรือ ห้องสมุดธรรมชาติ พระครูสถิตสุตาภรณ์ สุมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดสันป่าเลียง

เว็ปไซต์ : www.watsanpaliang.webs.com

โทร : 053800088

แฟกซ์ : 053802194

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสันป่าเลียง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)