หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.หนองป่าครั่ง > วัดหนองป่าครั่ง


เชียงใหม่

วัดหนองป่าครั่ง

วัดหนองป่าครั่ง

Rating: 2.8/5 (16 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองป่าครั่ง เลขที่ 18 เชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50000 ทริปเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ เนื้อที่ 4 ไร่ 83 ตารางวา ได้ก่อตั้งมานานประมาณ 100 ปีผ่านมา ซึ่งสันนิษฐานและคำนวณตามคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน อยู๋ในราว พ.ศ.2395
 
ซึ่งวัดนี้แต่เดิมพิที่จะมีหลักฐานแสดงให้เห็น ก่อนที่จะมีการ บูรณะ ซ่อมแซม คือเดิมมีองค์พระธาตุ สูงประมาณ 4-5 เมตร มีเครือเถาวัลย์และต้นไม้ ต้นหญ้า ขึ้นปกคลุม อยู่ตลอดถึงกุฏิ และมีวิหารสิ่งปลูกสร้างอย่างเรียบง่าย หลังคามุงด้วยใบคา ปูพื้นด้วยไม้ไผ่
 
ซึ่งต่อมาทางคณะ ศรัทธาชาวบ้าน ได้อาราธนา พระครูเจ้ารูปหนึ่งชื่อว่า "พระปัญญา" มาจากสำนักวัดสันป่าข่อย มาเป็นองค์โปรดเมตตาบุกเบิกปฏิสังขรณ์ บูรณะซ่อมแซม องค์พระธาตุขึ้นมาใหม่ โดยมีความกว้าง 8 เมตร สูง 9.50 เมตร พร้อมทั้งบูรณะซ่อมแซม วิหารขึ้นมาใหม่ และกำหนดให้มีการฉลองอบรม สมโภชทรงน้ำพระธาตุขึ้น โดยกำหนดเอาวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 9 เหนือของทุกๆปี เป็นงานทำบุญ
 
ต่อมาในสมัย พระอธิการอินสม โสรโต เจ้าอาวาส ในขณะนั้นพร้อมด้วย "ผ้าขาว-ดวงตาราม" และคณะศรัทธาชาวบ้าน ได้นำอัฐิ-ชิ้นส่วนของท่าน ครูบาศรีวิชัย จากวัดสวนดอก อัญเชิญมาประดิษฐานบรรจุไว้นมัสการ แต่เดิมนั้นวัดหนองป่าครั่ง มีเนื้อที่ตามแนวกำแพง ประมาณ 2ไร่ เศษ ซึ่งเป็นเนื้อที่ ที่คับแคบประกอบกับความเจริญของบ้านเมืองทางวัด
 
โดยมีพระอธิการบุญทา โสริจนุโท(ศรีพิมพ์ชัย) เป็นเจ้าอาวาส ได้ทำการขยายพื้นที่ออกไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ตลอดจนถึงทางทิศเหนือ พร้อมทั้ง ทำการบูรณะ ซ่อมแซม ก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ เช่น วิหาร ศาลาการเปรียญ โรงครัว กุฏิสงฆ์ หอระฆัง และอาคารเรียนของโรงเรียนประชาบาล พระครูสุพัฒนกิจโสภณ(สุทิศ กุลวฑฺฒโน)(เกษพรม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าครั่ง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดหนองป่าครั่ง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)