หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.สันผีเสื้อ > วัดป่าข่อยใต้


เชียงใหม่

วัดป่าข่อยใต้

วัดป่าข่อยใต้

Rating: 3.3/5 (10 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าข่อยใต้ ทริปเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ เลขที่ 30 หมู่ 2 ป่าข่อยใต้ 2 ฟ้าฮ่าม-สันผีเสื้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50300 เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา
 
วัดป่าข่อยใต้ สร้างขึ้นมาพร้อมกับการเกิดขึ้นของชุมชนที่มีความเลื่อใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่งได้เข้ามาอาศัยอยู่ รอบๆ บริเวณนี้ และภายหลังได้รวบรวมตัวกันตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นมาโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน วัดป่าข่อยใต้เดิมมีชื่อว่า “วัดสันกำแพงงาม”
 
ต่อมาได้มาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดป่าเคิบ”จากนั้นวัดได้รกร้างไประยะเวลาหนึ่ง และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น”วัดป่าข่อยใต้” ซึ่งตั้งชื่อตามต้นไม้ข่อยที่ขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นจำนวนมากภายในบริเวณวัดและรอบเจดีย์ ในกาลต่อมาครูบาอุปเสน อุปเสโน ได้เข้ามาอยู่จำพรรษา และได้พัฒนาวัดตลอดถึงบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่าง ๆ มากมายตลอดถึงได้อาราธนาอัญเชิญพระพุทธรูปฝนแสนห่า
 
ซึ่งเป็นพระพุธรูปทองสัมฤทธิ์ ศิลปะแบบสมัยเชียงแสนปางมารวิชัยลักษณะแบบสิงห์ 3 จากวียงกุมกาม (อ.สารภีในปัจจุบัน)ซึ่งเป็นพระพุทธรูป 1 ในจำนวน 5 องค์ที่พระเจ้ามังรายเจ้าผู้ครองเมืองกุมกามในอดีตทรงสร้างขึ้น มาประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารวัดป่าข่อยใต้ วัดป่าข่อยใต้ ตราบจนถึงปัจจุบันนี้
 
กิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม สรงน้ำพระธาตุและพระพุทธรูปฝนแสนห่า จัดกิจกรรมระหว่าง วันวิสาขบูชาของทุกปี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน รูปแบบ/ลักษณะของกิจกรรม 1 พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 2 มอบทุนการศึกษา ชื่อกิจกรรม แห่พระพุทธรูปในเทศกาลสงกรานต์ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 19 เมษายน ของทุกปี
 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน รูปแบบ/ลักษณะของกิจกรรม  อาราธนาพระพุทธรูปพร้อมบุษบกพร้อมขบวนแห่กลองตึงโน่ง และรูปราศีปีเกิดของแต่ละปี แห่ไปรอบๆ ของหมู่บ้าน ชื่อกิจกรรม สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
 
จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 19 เมษายน ของทุกปี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน รูปแบบ/ลักษณะของกิจกรรม เชิญผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป มาให้ศรีให้พร พระครูประภาสปริยัติวิมล อคฺคจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดป่าข่อยใต้

โทร : 053379041

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดป่าข่อยใต้

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)