หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.ศรีภูมิ > วัดดอกเอื้อง


เชียงใหม่

วัดดอกเอื้อง

วัดดอกเอื้อง

Rating: 4.4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดดอกเอื้อง ทริปเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 3 บ้านดอกเอื้อง ถนนราชวิถี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา
 
โฉนดเลขที่ 43798 อาณาเขตทิศเหนือยาว 86.40 เมตร จากถนนราชวิถี ทิศใต้ยาว 81.80 เมตร จากถนนมูลเมือง ซอย 5 ทิศตะวันตออกยาว 47 เมตร จดซอยสาธารณะ ทิศตะวันตกยาว 43 เมตร จดซอยสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์จำวนวน 1 แปลง เนื้อที่ 53 ตารางวาโฉนดเลขที่ 115
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร อุโบสถ หอไตร ศาลาบำเพ็ญบุญ พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง วัดดอกเอื้องสร้างเมื่อพ.ศ. 2219 นามเดิมชื่อวัดนางเอื้อง ตั้งชื่อวัดตามผู้สร้างต่อมาสมเด็จพระพุฒจารย์ ได้เปลี่ยนชื้อมาเป็นวัดดอกเอื้อง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2457 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร
 
การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ 1 พระอธิการก๋องคำ รูปที่ 2 พระอธิการบุญตัน รูปที่ 3 พระอธิการบุญเป็ง อินฺทสีโล พ.ศ. 2500 - 2530 รูปที่ 5 พระครูโสภิตสีลาจารย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดดอกเอื้อง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)