หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.ศรีภูมิ > วัดเชียงยืน


เชียงใหม่

วัดเชียงยืน

วัดเชียงยืน

Rating: 4.3/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเชียงยืน ทริปเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ โบราณสถานอยู่ในบริเวณวัด ส่วนหอพระซึ่งเป็นโบราณสถานอีกจุดหนึ่งนั้น แยกพื้นที่ออกไปเป็นอีกส่วนหนึ่ง มีกำแพงล้อมรอบโดยเฉพาะ ในบริเวณวัดนี้ มีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนวัดเชียงยืน ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างแต่มีเอกสารกล่าวถึงมาแล้ว ก่อนปี พ.ศ. 1955 เป็นการกล่าวความถึง มหาสวามีพุทธญาณ
 
วัดเชียงยืน คงเป็นวัดที่มีความสำคัญด้วยอีกวัดหนึ่ง ดังเช่น ปี พ.ศ.2088 เมื่อพระไชยเชษฐาเสด็จมาจากล้านช้างเพื่อมาขึ้นครองเมืองเชียงใหม่ หรือคราวที่พระเจ้ากาวิละจะเข้ามาเมืองเชียงใหม่ ก็ระบุว่าเป็นประเพณีที่ต้องมาสักการะพระพุทธสัพพัญญูในวิหารวัดเชียงยืนด้วย เจดีย์ คงเป็นเจดีย์ที่พระเมืองแก้วสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2061
 
และทำพิธียกฉัตรเมื่อ พ.ศ. 2064 เดิมคงเป็นเจดีย์ทรงระฆัง แต่รูปแบบในปัจจุบันคงมีการบูรณะมากแล้ว โดยเฉพาะส่วนฐานที่ขยายใหญ่มากและเลียนแบบศิลปะพม่ารุ่นหลัง วิหาร เดิมคงมีวิหารมาแล้วตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 21 เพราะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสัพพัญญูเจ้า วิหารองค์ปัจจุบันอาจจะเป็นโครงสร้างเก่าคราวสร้างโดยพระมหาเทพเมื่อ พ.ศ. 2362
 
แต่น่าจะมีการบูรณะอีกหลายครั้ง หอพระรูปแปดเหลี่ยม เป็นรูปแบบของศิลปะพม่า สังเกตได้จากลายปูนปั้นประดับโขงหน้าต่าง และซุ้มโขงทางเข้า เจดีย์ทรงกลมวัดเชียงยืน มีประวัติและรูปแบบการก่อสร้างเป็นศิลปะของเชียงใหม่
 
ในระยะปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ส่วนหอพระและกำแพงแก้ว เป็นศิลปะแบบพม่าในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 25 ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 96 ตอนที่ 145 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2522

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดเชียงยืน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)