หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.วัดเกต > วัดท่าสะต๋อย


เชียงใหม่

วัดท่าสะต๋อย

วัดท่าสะต๋อย

Rating: 4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดท่าสะต๋อย ทริปเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ใกล้กับถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ห่างจากสะพานนวรัฐเพียง 700 เมตร วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณช่วงต้นราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ ในยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมือง
 
ซึ่งพระเจ้ากาวิละพยายามฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง หลังตกเป็นเมืองขึ้นของพม่ากว่า 200 ปี พระองค์มีนโยบายการกวาดต้อนผู้คนจากหัวเมืองต่างๆ ในแว่นแคว้นล้านนา มาเป็นพลเมืองของเชียงใหม่ และหนึ่งในนั้นคือชาว “สะต๋อย” ชาวบ้านกลุ่มนี้อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณชุมชนท่าสะต๋อยในปัจจุบัน
 
ภายในวัดท่าสะต๋อย แบ่งออกเป็นสองส่วน คือเขตสังฆวาส และเขตโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย แต่ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน ไม่มีรั้วกั้น ประหนึ่งความผูกพันระหว่างวัดกับโรงเรียนที่ไม่มีอะไรมาขวางกัน เราจะเห็นเด็กๆ วิ่งเล่นไปมาระหว่างสองพื้นที่ได้อย่างเสรี ในวันสำคัญทางศาสนา เราอาจเห็นนักเรียนเข้าไปฟังเทศน์ในวิหาร 
 
สิ่งที่สะดุดตามเราตั้งแต่ก่อนเข้าวัดคือด้านหลังของพระวิหาร โดดเด่นด้วยลายปูนปั้นประดับด้วยกระจกหลากสีบนซุ้มโขงที่ละเอียดประณีต ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดเล็ก เบื้องหน้าเป็นรูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผม บริเวณนี้แวดล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่แลดูสบายตา
 
ด้านหน้าพระวิหาร หน้าบันเป็นงานแกะสลักไม้รูปเทพพนม และลายพรรณพฤกษา ใต้โก่งคิ้วทั้งด้านซ้ายและขวาเป็นรูปปั้นนูนต่ำของพระอาจารย์สองท่าน ซุ้มโขงทางเข้ามีรูปปั้นนกยูงสัญลักษณ์ของล้านนา ภายในประดิษฐานหมู่พระพุทธรูปปางมารวิชัย  ส่วนที่ผนังเป็นงานจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติ
 
พระเจดีย์อยู่ในเขตโรงเรียน ตั้งอยู่บนอาคารแห่งหนึ่ง เจดีย์เป็นศิลปะล้านนาอิทธิพลสุโขทัย แต่ละมุมมีเจดีย์บริวารองค์เล็กประจำอยู่ ฐานเป็นสี่เหลี่ยมย่อเก็จยกสูง แต่ละด้านมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ในซุ้มจระนำ ถัดขึ้นไปเป็นมาลัยเถาสิบหกเหลี่ยมรับกับองค์ระฆังคว่ำ ส่วนยอดเป็นฉัตรสีทองเจ็ดชั้น
 
พระเจ้าทันใจ อยู่ติดกับพระเจดีย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาวองค์ใหญ่ประทับอยู่บนฐานบัว นอกจากนั้นภายในวัดยังมีศาลาบูรพาจารย์ เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของครูบาบุญมี ครูบาสิทธิ และสมเด็จพระพุฒาจารย์ ข้างๆ เป็นศาลพระพิฆเณศ ให้ผู้มาเยือนได้สักการะอีกด้วย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดท่าสะต๋อย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)