หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.พระสิงห์ > วัดเจ็ดลิน


เชียงใหม่

วัดเจ็ดลิน

วัดเจ็ดลิน

Rating: 3.2/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเจ็ดลิน หรือวัดหนองจลิน ทริปเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ ไม่ปรากฏหลักฐานหรือตำนานเกี่ยวกับวัดนี้โดยตรงแต่พบชื่อและที่ตั้งของวัดนี้จากโคลงนิราศหริภุญไชย จึงสันนิษฐานว่า วัดเจ็ดลิน คงสร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ.2060
 
และเมื่อพระเมกุฏิสุทธิวงศ์ กษัตริย์ลำดับที่ 17 ของราชวงศ์มังรายกระทำพิธีราชาภิเษก ได้เสด็จไปสรงน้ำมุรธาภิเษกที่วัดนี้ คำว่า “ลิน” หมายถึง รางน้ำ เจ็ดลิน หมายถึง รางน้ำเจ็ดรางที่ใช้ในพิธีราชาภิเษกเพื่อให้ขุนนาง ประชาชน ได้สรงน้ำกษัตริย์ นอกจากนี้ยังมีหนองน้ำในบริเวณวัด ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดหนองจลิน เจดีย์ ส่วนฐานชำรุดไม่ทราบรูปทรงที่แน่นอน 
 
ส่วนที่สามารถสันนิษฐานรูปทรงได้คือ ส่วนบัวคว่ำบัวหงาย ส่วนท้องไม้มีเส้นลวดทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมเจาะรัดโดยรอบเรือนธาตุมีซุ้มอยู่ทั้งสี่ด้าน มีลวดลายประดับที่ซุ้มและบริเวณส่วนตรงย่อมุม เหนือชั้นเรือนธาตุขึ้นไปเป็นชั้นแปดเหลี่ยมลดชั้นขึ้นไป 4 ชั้น รับองค์ระฆังขนาดเล็ก ส่วนยอดชำรุดไม่ทราบลักษณะที่แน่นอน ประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 103 ตอนที่ 65 ลงวันที่ 22 เมษายน 2529

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดเจ็ดลิน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)