หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.พระสิงห์ > วัดหมื่นเงินกอง


เชียงใหม่

วัดหมื่นเงินกอง

วัดหมื่นเงินกอง

Rating: 3.5/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหมื่นเงินกอง ทริปเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ วัดนี้ตั้งชื่อตาม “หมื่นเงินกอง” ขุนคลังของพระเจ้ากือนา ที่เล่ากันว่าเป็นผู้ไปทูลอาราธนาพระสุทนเถระจากสุโขทัยขึ้นมาเผยแผ่พุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ที่เชียงใหม่ ที่ตั้ง ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
ที่วัดหมื่นเงินกองแวะสักการะพระพุทธไสยาสน์ เพราะเชื่อกันว่าเป็นองค์เดียวกับที่วัดหมื่นเงินกอง โดยตั้งจิตอธิษฐานขณะที่สูญเสียทรัพย์ไป กระทั่งได้ทรัพย์กลับคืนมา จึงถือเป็นเหตุการณ์มงคลสำหรับผู้ที่อาจมีปัญหาทางด้านทรัพย์สินทางการเงิน ลองเข้ามาตั้งจิตอธิษฐานที่นี่ อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจในการคลี่คลายปัญหาได้
 
สิ่งควรชมของวัดหมื่นเงินกองนี้ได้แก่ พระอุโบสถ ฝีมือสล่าหรือช่างล้านนาแท้ๆ ครึ่งไม้ครึ่งตึก แม้จะมีขนาดเล็กแต่ประดับประดาระยิบระยับด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษา ตกแต่งด้วยการปิดทองประดับกระจก

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 2 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดหมื่นเงินกอง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)