หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.พระสิงห์ > วัดพวกหงส์


เชียงใหม่

วัดพวกหงส์

วัดพวกหงส์

Rating: 4/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพวกหงส์ ทริปเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ ไม่ปรากฏชื่อวัดพวกหงส์ในเอกสารตำนานและพงศาวดาร มีเจดีย์ทรงกลม ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมเตี้ยๆ ชั้นเดียว ถัดขึ้นไปเป็นชั้นวงกลมสองชั้นชั้นฐานบัวคว่ำบัวหงายก็ทำเป็นวงกลม
 
จากนั้นทำเป็นชั้นวงกลมอีกสองชั้น มีไหประดับอยู่โดยรอบ ถัดชั้นนี้ขึ้นไปเป็นชั้นกลมย่อขึ้นไปอีก 7 ชั้น แต่ละชั้นมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปโดยรอบชั้นละ 12 ซุ้ม วิหารเป็นแบบพื้นเมืองล้านนา แต่ถูกดัดแปลงจากการซ่อมแซมไปบางส่วน
 
โบสถ์เป็นอาคารพื้นเมืองล้านนาอีกหลังหนึ่ง เจดีย์เป็นโบราณสถานที่เก่าที่สุดในวัด เป็นสถาปัตยกรรมแบบที่มีหลักฐานแน่นอนว่าสร้างขึ้น เมื่อพุทธศตวรรษที่ 21
 
สำหรับวิหารมีรากฐานและทรวดทรงที่น่าจะเป็นของเดิมแต่อาจจะมีการปรุงแต่งเครื่องไม้ในสมัยหลัง ส่วนพระอุโบสถเป็นศิลปกรรมท้องถิ่นของล้านนาที่สร้างในพุทธศตวรรษที่ 24 ลงมา ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 97 ตอนที่ 41 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2523

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดพวกหงส์

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)