หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.พระสิงห์ > วัดพวกแต้ม


เชียงใหม่

วัดพวกแต้ม

วัดพวกแต้ม

Rating: 4.2/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพวกแต้ม ทริปเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ ได้ชื่อว่าเป็นผู้อนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปล้านนา ไม่ว่าจะเป็นลวดลาย การฉลุโลหะ การประดิษฐ์ฉัตรสืบทอดกันตามลำดับในสมัยโบราณ จนถึงปัจจุบันนี้
 
ฉัตต์ หรือ ฉัตร คือเครื่องประดับคล้ายร่มในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น เจดีย์หรือพระบรมธาตุจะมีฉัตรเพื่อความสง่างาม ฉัตร จึงใช้ในฐานะเป็นสัญลักษณ์แทนของสูง ชาวล้านนานิยมทำฉัตรประดับไว้บนหลังคาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์
 
จนเมื่อปี พ.ศ. 2518 ในช่วงของท่านพระครูเนตร สิริจนฺโทได้คิดค้นนำเอาลวดลายต่าง ๆมาพลิกแพลงประยุกต์ใช้จนเป็นศิลปะเฉพาะของวัดพวกแต้ม ดังปรากฏผลงานต่าง ๆ จนถึงปัจจุบันนี้

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดพวกแต้ม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)