หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.ขุนคง > วัดพระธาตุหนองโขง (วงศ์เมธา)


เชียงใหม่

วัดพระธาตุหนองโขง (วงศ์เมธา)

วัดพระธาตุหนองโขง (วงศ์เมธา)

Rating: 4.3/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพระธาตุหนองโขง (วงศ์เมธา) การสืบสานจารีตประเพณีที่ยืดถือปฏิบัติกันมานานควรค่าในการส่งเสริมสนับ สนุนให้ประชาชนมีความรักและหวงแหนบ้านเกิด เรื่องนี้ นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร นายก อบต.ขุนคง บอกว่า ที่วัดวงค์เมธา หรือวัดหนองโขง
 
มีพระบรมสารีริกธาตุเจ้าวัดที่อยู่ คู่กับพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง ที่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองของชาวเชียงใหม่และชาวบ้านใน อ.หางดง ที่มีอายุยืนยาวมานานกว่า 1,000 ปี จึงเชิญชวนให้ประชาชนร่วมทำบุญที่วัดในวันที่ 3-4 มิ.ย.นี้
 
มีประเพณีรดน้ำดำหัวพระบรมสารีริกธาตุเจ้าวัดวงค์เมธา (หนองโขง) นอกจากชาวบ้านจะได้บุญยังจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านอีกด้วย การแห่พระบรมสารีริกธาตุ ถือว่าเป็นการรดน้ำดำหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งน้ำที่จะนำมารดน้ำดำหัวพระบรมสารีริกธาตุ
 
และพระธาตุในวัดวงค์เมธานั้น ตามประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดกัน มาจนถึงปัจจุบันจะต้องนำน้ำมะพร้าวมาประพรม เพราะน้ำมะพร้าวถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์สะอาดและศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคล หากประชาชนและนักท่องเที่ยวนำน้ำมนต์กลับบ้านไปประพรมให้บ้านเรือนแล้วเชื่อว่าจะเกิดมงคลกับครอบครัวด้วย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)