หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.น้ำแพร่ > บ้านแพะขวาง


เชียงใหม่

บ้านแพะขวาง

บ้านแพะขวาง

Rating: 3/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
บ้านแพะขวาง หมู่ 3 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ หมู่บ้านมีการจัดการขยะตลาดนัดขยะลดหมอกควัน พยายามปลุกจิตสำนึกลูกหลานในชุมชนให้จัดการขยะ ลดเผาและงบประมาณในการดูแลขยะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 

โดยเปิดศาลาอเนกประสงค์ บ้านแพะขวาง หมู่ 3 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 5 ของทุกเดือน ให้เจ้าหน้าที่อาสาของชุมชนชั่งกิโล และรับซื้อขยะจากชาวบ้าน ที่พาลูกหลานนำขยะจากในบ้านของตนเองออกมาขายเป็นประจำ
 
ตลาดนัดขยะ เริ่มจากการทำโครงการหมู่บ้านลดการเผา คือทุกเวลาเที่ยงถึงบ่ายสองเป็นเวลาเผา ต่อมาทำตลาดนัดขยะ จึงไม่มีคนเผา กลายเป็นหมู่บ้านลดการเผาไปโดยปริยาย จนได้รับรางวัลหมู่บ้านดีเด่นสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       
จากนั้นเราก็ดึงเยาวชนมาร่วมมาช่วยงานเรา อย่างน้อยเป็นการสานต่อจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้การดูแลขยะในพื้นที่บ้านแพะขวางเป็นชุมชนต้นแบบ ให้เด็กมาดูแลขยะเป็นการดูแลแบบยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น
 
โครงการตลาดนัดขยะบ้านแพะขวาง ไม่ได้เน้นเอากำไร คือ เป็นจิตอาสาชาวบ้านมาช่วยกัน เพราะตนคิดว่าถ้ามีค่าจ้างขึ้นมาโครงการจะอ่อนแอทันที ดังนั้นจึงทำแบบใครว่างก็มาช่วยกัน เงินทีได้ก็เป็นทุนการศึกษาเยาวชน ช่วยผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน ตอนนี้ได้เงินจากรางวัล และเงินจากการขายขยะมาซื้อรถกระบะรับซื้อขยะแล้ว
 
 
เงินที่ได้มาก็ซื้อความสุขให้แก่คนในชุมชน เพราะถึงแม้ชุมชนไหนจะมีเงินกองทุนเป็นสิบล้านแต่ไม่นำมาช่วยชาวบ้านก็ไม่มีประโยชน์ ส.อ.ไพรินทร์บอกว่า โครงการนี้เริ่มต้นโดยชุมชน ไม่ได้พึ่งภาครัฐ หากภาครัฐสนับสนุนแนวคิดของชุมชนตนเป็นต้นแบบ เชื่อว่าปัญหาขยะ และหมอกควันเชียงใหม่จะหมดไป

วิถีชีวิต หมวดหมู่: วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน กลุ่ม: หมู่บ้าน ชุมชน

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่บ้านแพะขวาง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)