หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.น้ำแพร่ > วัดอุโบสถ (แสนตอ)


เชียงใหม่

วัดอุโบสถ (แสนตอ)

วัดอุโบสถ (แสนตอ)

Rating: 4.2/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดอุโบสถ (แสนตอ) ตั้งอยู่เลขที่ 274 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา
 
อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 2 เส้น 14 วา 1 ศอก จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น 18 วา 2 ศอก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกประมาณ 1 เส้น 7 วา จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกประมาณ 1 เส้น 8 วา จดที่ดินเอกชน
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร พระธาตุ กุฏิสองหลัง ศาลาการเปรียญ และ ศาลาลาย 
 
วัดอุโบสถ สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ 2370( ยังไม่ทราบแน่ชัด) ตามประวัติวัดแจ้งว่า สร้างประมาณ 2480 เดิมเป็นที่วัดร้าง สิ่งก่อสร้างได้สลักหักพังลง คงเหลือแต่ฐานของ อุโบสถ วิหาร พระธาตุ เท่านั้น
 
ก่อนหน้านั้นสมัยประมาณ พ.ศ 2485 ได้มีพระรูปหนึ่งชื่อว่า ครูบาเหมย โพธิโก ได้มาจำวัดอยู่ที่นี่และก็มรณภาพที่นี่ และวัดก็ร้างไป จนในปี
พ.ศ 2517 ศรัทธาสาธุชนทายกทายิกา ได้ไปนิมนต์พระภิกษุมาจำพรรษา และได้สร้างศาลาการเปรียญขึ้น 1 หลัง ชาวบ้านเรียกว่า วัดร้องอึ่ง
 
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ 1. พระบุญมา พ.ศ 2521-2522 2. พระดวงแก้ว ฐิตฺธมฺโม พ.ศ 2522- 2525 3. พระสุข พ.ศ 2525-2527 4. พระไสว อภิวนฺโน พ.ศ 2527-2529 5. พระอธิการเมืองแก้ว รตฺนปญฺโญ 2532-2535 6. พระนิคม ประภสฺโร พ.ศ 2536-2540 7. พระครูอดิศักดิ์ ฐิตคุโณ พ.ศ 2540 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
 
สิ่งก่อสร้างภายในวัด วิหาร, พระธาตุ, ศาลาการเปรียญ, กุฏิ, วิหารครอบรอยพระพุทธบาทจำลอง, อุโบสถ(กำลังก่อสร้าง), วิหารองค์มหาเทพ และครูบาเจ้าศรีวิชัย, วิหารพระเจ้าทันใจ, บ่อน้ำทิพย์, วิหารครูบาเหมย ห้องครัว และห้องน้ำ 
 
ปูชนียสถานสำคัญภายในวัด ฐานอุโบสถเก่า บ่อน้ำทิพย์ รอยพระพุทธบาทจำลอง พระทันใจ (สร้างเสร็จเก้าช.ม) พระธาตุทันใจ (สร้างเสร็จภายในเก้าวัน) ฯลฯ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดอุโบสถ (แสนตอ)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)