หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.บ้านแม > เจดีย์วัดร้องขุ้ม (เจดีย์งาม)


เชียงใหม่

เจดีย์วัดร้องขุ้ม (เจดีย์งาม)

เจดีย์วัดร้องขุ้ม (เจดีย์งาม)

Rating: 3.4/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
เจดีย์วัดร้องขุ้ม (เจดีย์งาม) เที่ยววัดในเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง มีอายุประมาณ 500 - 600 ปี สันนิษฐานการก่อสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 21 ระหว่างปีพุทธศักราช 2001 - 2100 เนื้อที่ของโบราณสถาน ในบัญชีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา ลักษณะเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบพื้นเมืองล้าน
 
เปรียบเทียบรูปทรงได้กับพระเจดีย์พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน แต่เจดีย์ของวัดร้องขุ้มจะมีรูปทรงที่ดูสูง เพรียวมากกว่า การบูรณะองเจดีย์ หลวงปู่ครูบาเจ้าบุญปั๋น ธมฺปญโญ ได้บูรณะองค์เจดีย์เป็นช่วงๆ เพราะจากการดูแลองค์เจดีย์ พบว่า มีการลักลอบขุด เจาะ เพื่อค้นหาโบราณวัตถุที่เก่าแก่ มีอายุหลายร้อยปี ดังจะเห็นได้จากองค์เจดีย์ ทางด้านทิศตะวันออก
 
และทางตะวันตกมีการขุดเจาะ 3 - 4 ครั้ง สำหรับองค์เจดีย์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์กว่าเจดีย์อื่นที่ก่อสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษเดียวกัน เนื่องจากองค์เจดีย์มีอายุร่วมกว่า 500 กว่าปี การก่ออิฐประสานด้วยดินเหนียวปัจจุบันนี้ ลายปูนปั้นรอบองค์เจดีย์ได้หลุดหาย-ผุกร่อนไปมาก และมีความชำรุดทรุดโทรมเสียหายมาก จากอิทธิพลของลม ฝนและแผ่นดินไหว
 
ทั้งมีสาเหตุที่เกิดจากการที่คนเข้าไปลักขุดกรุ ตามส่วนต่างๆขององค์เจดีย์ในอดีตที่ผ่านมา อีกทั้งองค์เจดีย์มีรอยแตกร้าวขยายกว้างออกไปเรื่อยๆ แม้ว่าในส่วนองค์เจดีย์ตอนบนนั้น จะปรากฏหลุมขุดเจาะหากรุรอบด้านดังกล่าว
 
แต่ความสมบูรณ์ของรูปทรงเจดีย์ยังคงมีหลักฐานให้เห็นชัด ตั้งแต่ฐานตอนล่างขึ้นไปถึงส่วนบัลลังก์ และหลวงปู่ครูบาเจ้าบุญปั๋น ธมฺปญโญ พร้อมด้วยคณะศรัทราชาวบ้านได้สร้างฐานลานปทักษิณ โดยก่ออิฐถือปูนครอบทับส่วนฐานพระเจดีย์ไว้ เมื่อปี พ.ศ.2530
 
การเดินทาง เส้นทางการเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ได้ 2 เส้นทาง จากถนนเลียบคันคลองชลประทานจากตัวเมืองเชียงใหม่ โดยผ่านเขตพื้นที่อำเภอหางดง และพื้นที่ตำบลสันกลาง พื้นที่ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง ถึงบ้านกิ่วแลน้อยซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล สถานีอนามัยตำบล ตลาดสด ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
 
และอีกเส้นทางหนึ่งคือเส้นทางสายหลัก ถนนสายเชียงใหม่ - ฮอด จากทางหลวง 108 สี่แยกสนามบินหรือสี่แยกเซ็นทรัลแอร์พอร์ท ผ่านที่ว่าการอำเภอหางดงไปประมาณ 10 กม. ถึงสี่แยกคันคลองชลประทานหรือแยก ธกส. สันป่าตองเลี้ยวขวาไปตามคันคลองชลประทาน ผ่านพื้นที่ตำบลยุหว่า เข้าไปประมาณ 6 กม.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ กลุ่ม: สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่เจดีย์วัดร้องขุ้ม (เจดีย์งาม)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)