หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.ยุหว่า > อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม


เชียงใหม่

อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม

อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม

Rating: 3.7/5 (11 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม เขื่อน, ทะเลสาบ และพื้นที่อนุรักษ์ เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ ตั้งอยู่บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางสู่หนองสะเรียมใช้เส้นทางสาย 108 (เชียงใหม่-ฮอด) ผ่านที่ว่าการอำเภอสันป่าตองประมาณ 3 กิโลเมตรแล้วแยกวามือประมาณ 300 เมตร ก็จะถึงหนองสะเรียม
 
หนองสะเรียม เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ขนาดพื้นที่ประมาณ 150 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า ได้รับการพัฒนาจากส่วนราชการที่เกี่ยวของ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
 
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สะดวกสบาย เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หนองสะเรียมเป็นแหล่งน้ำทางการเกษตรและแหล่งประมงที่สำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตแบบพอเพียงแก่ราษฏรบริเวณใกล้เคียงสภาพเดิมก่อนการพัฒนาเป็นหนองน้ำมีวัชพืชปกคลุมเต็มพื้นน้ำและมีความหนาแน่นจนสามารถน้ำหนักคนขึ้นไปเดินได้นับเป็นความแปลกมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
 
หนองสะเรียม นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอสันป่าตอง จากการบอกเล่าและสอบถามท่านผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาศัยอยู่รอบๆบริเวณหนองสะเรียม ไม่ปรากฏหลักฐานด้านการบันทึกประวัติของหนองสะเรียมเป็นลายลักษณ์อักษร
 
แต่จากคำบอกเล่าเป็นตำนานได้กล่าวไว้ว่า หนองสะเรียมแห่งนี้ ในอดีตนานเท่าใดไม่ปรากฏหลักฐาน ว่าแต่เดิมเป็นหมู่บ้าน ชื่อว่าหมู่บ้าน “ศรีดอนไชย” มีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 100 หลังคาเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนาและหาปู หาปลามาเลี้ยงชีพ ก่อนถึง 12 เพ็ญ (เดือน 12 เป็ง) ผู้ใหญ่บ้านได้ประชุมลูกบ้านเพื่อเตรียมงานสลากภัต
 
ปรากฏว่าปีนี้ฝนแล้ง อาหารการกินมีน้อย มีลูกบ้านคนหนึ่งได้เสนอว่าเคยไปหาปลาที่หนองน้ำริมแม่น้ำปิงพบว่ามีปลาชุกชุม และยังพบปลาไหลเผือกยักษ์ตัวเท่าต้นตาลตัวหนึ่งด้วย พอรุ่งเช้า ผู้ใหญ่บ้านได้ตีเกราะประกาศให้ลูกบ้านไปหาปลา ณ หนองน้ำแห่งนั้น ลูกบ้านแต่ละบ้านได้ส่งตัวแทนไปช่วยกันหาปลาเพื่อนำมาเลี้ยงกินกันในงานสลากภัต
 
ยกเว้นบ้านหม้ายบัวเขียวหลังเดียวที่ไม่ได้ไป เพราะชาวบ้านเห็นว่าเป็นหม้าย ไม่อยากคบค้าสมาคมด้วย ชาวบ้านพากันไปหาปลาที่หนองน้ำริมปิง และได้พบปลาไหลเผือกยักษ์ จึงได้ใช้เถาวัลย์ชักลากมายังหมู่บ้านศรีดอนไชย แบ่งสรรปันส่วนกันนำไปประกอบอาหาร ยกเว้นบ้านแม่หม้ายบัวเขียวที่ไม่ได้กินปลาไหลเผือกยักษ์ ตกกลางคืน เกิดอาเพทฝนตกอย่างหนัก แผ่นดินสะเทือน
 
ในที่สุดหมู่บ้านศรีดอนไชยก็ล่มสลาย แผ่นดินถล่มจมลง เหลือแต่บ้านแม่หม้ายบัวเขียวหลังเดียวเท่านั้นที่ไม่ถล่มหรือยุบ และกลายเป็นสันดอน เรียกว่า “ดอนแม่หม้าย” ปัจจุบันนี้ หนองสะเรียมทางกรมชลประทานได้ทำการขุดลอก ทำเป็นอ่างเก็บน้ำ และทำถนนรอบ หนองสะเรียมจัดเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอสันป่าตอง
 
การเดินทาง ใช้รถส่วนตัว ไม่มีรถประจำทางผ่าน ระยะทางประมาณจากตัวเมืองประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า หมวดหมู่: ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ กลุ่ม: เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)