หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันทราย > ต.เมืองเล็น > วัดเมืองเล็น


เชียงใหม่

วัดเมืองเล็น

วัดเมืองเล็น

Rating: 3.3/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเมืองเล็น เลขที่ หมู่ 2 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50210 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2279 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2556
 
วัดเมืองเล็น ตั้งอยู่เลขที่ 32 (119) บ้านเมืองเล็น หมู่ที่ 2 ต.เมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินวัดมี่เนื้อที่่ 1 ไร่ 2 งาน  26 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 182
 
อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 37 ตารางวา ทิศใต้ประมาณ 32.6 ตารางวา จดที่ดินของราษฎร์ ทิศตะวันออกประมาณ 16.20 ทิศตะวันตก ประมาณ 17 วา จอเขตเหมืองเข้ามา พระอธิการประทีป ฐิตวิริโย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 ถึงปัจจุบัน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดเมืองเล็น

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)