หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันทราย > ต.ป่าไผ่ > วัดดอยแท่นพระผาหลวง


เชียงใหม่

วัดดอยแท่นพระผาหลวง

วัดดอยแท่นพระผาหลวง

Rating: 2.7/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดดอยแท่นพระผาหลวง เดิมจารึกนี้อยู่ที่อารามพระวิหารแท่นพระคีรี ซึ่งปัจจุบันคือ วัดดอยแท่นพระ แต่ใน พ.ศ. 2520 ถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่วัดข้าวแท่นหลวง ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้มีการนำกลับมาไว้ที่วัดดอยแท่นพระดังเดิมจนถึงปัจจุบัน
 
ชาวล้านนามีความเชื่อว่า ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่นี่ ทรงพยากรณ์และประทับรอยพระบาทตามสถานที่ต่างๆ ในเวลาต่อมาสถานที่เหล่านั้นหลายแห่งได้กลายมาเป็นวัดเล็กๆ อย่างไรก็ตาม วัดเหล่านี้ก็ไม่ได้รับการซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอและมักจะถูกทอดทิ้งให้เป็นวัดร้างเป็นระยะๆ ทั้งนี้เพราะวัดดังกล่าวอยู่ห่างจากชุมชน หนึ่งในบรรดาวัดเหล่านั้น คือ วัดดอยแท่นพระ
 
ตั้งอยู่ในป่าบนดอย ห่างจากเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ราว 20 กม. จากตำนานท้องถิ่นกล่าวว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่แห่งนี้ก่อนจะเสด็จปรินิพพาน 5 ปี พระองค์ได้ประทับบนก้อนหินขนาดใหญ่ ฉันภัตตาหารและสนทนาธรรมกับฤาษีซึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำใต้ก้อนหินนั้น พระองค์ทรงทำนายว่า พุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองในเชียงใหม่ถ้าพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาประทับบนหินก้อนนี้
 
จากนั้นพระองค์ได้ประทับรอยพระบาทบนก้อนหินแล้วเสด็จจากไป ตอนท้ายของตำนานกล่าวว่า ในสมัยพญากือนา มีหมูป่าตัวหนึ่งได้มาพลิกก้อนหินที่พระพุทธเจ้าเคยประทับนั้น เนื่องจากนายพรานได้ใช้ก้อนหินดังกล่าวเป็นที่ชำแหละสัตว์ พระเจ้าแผ่นดินทรงทราบและได้เสด็จไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง ทรงพบว่ามีพระพุทธรูปขนาดใหญ่อยู่ใกล้กับก้อนหินนั้น
 
โดยผินพระพักตร์ไปทางก้อนหิน พญากือนาจึงทรงสร้างวิหารครอบพระพุทธรูปโดยมีประตูทางเข้าอยู่ด้านหลังพระพุทธรูป ทั้งนี้เพราะไม่มีพื้นที่ว่างเพียงพอระหว่างองค์พระกับก้อนหินนั่นเอง
 
ดังนั้นเวลาใครจะเข้าไปในวิหาร ก็จะเห็นด้านหลังขององค์พระไม่ใช่ด้านหน้า ในจารึกนี้กล่าวว่า พ.ศ. 2357 พระเจ้ากาวิละได้บูรณะวัดดอยแท่นพระ ร่วมกับพระภิกษุชั้นผู้ใหญ่ของเชียงใหม่ ข้าราชบริพารและประชาชนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งพระสงฆ์จากเชียงใหม่ และคนในท้องถิ่น
 
การเดินทาง ไปวัดดอยแท่นพระผาหลวง วัดนี้ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านโปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จากถนนเชียงใหม่-พร้าว ทางเข้าหน้าตลาดแม่โจ้ หรือประมงน้ำจืดและห่างจากหมู่บ้านโปงประมาณ 5 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนเขาไม่สูงนัก และเป็นวัดที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีความวิเวกสันโดษเหมาะแก่การปลูกเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

โทร : 053041542

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดดอยแท่นพระผาหลวง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)