หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันกำแพง > ต.แม่ปูคา > วัดปูคาเหนือ


เชียงใหม่

วัดปูคาเหนือ

วัดปูคาเหนือ

Rating: 3.7/5 (11 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดปูคาเหนือ 213 ม.5 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง สถานที่ทางพระพุทธศาสนา สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ ตั้งอยู่ภายในตำบลแม่ปูคา หมู่ที่ 5 บ้านปูคาเหนือ
 
วัดปูคาเหนือ เลขที่ 213 หมู่ 5 บ้านปูคาเหนือ ถนนแม่ปูคา ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา
 
โฉนดเลขที่ดิน 54445 อาณาเขตสถานที่ต่างๆดังนี้ ทิศเหนือ จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันออกจดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศใต้จดทางสาธารณะประโยชน์

โทร : 053965031

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดปูคาเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)