หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันกำแพง > ต.ทรายมูล > บ้านสันก้างปลา


เชียงใหม่

บ้านสันก้างปลา

บ้านสันก้างปลา

Rating: 2.6/5 (9 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
บ้านสันก้างปลา เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ เป็นหมู่บ้านชาวไทเขินแห่งหนึ่งในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีอายุยาวนานกว่า 200 ปี ชาวไทเขินที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกันเป็นกลุ่มใหญ่ คือบ้านทรายมูล บ้านหัวทุ่ง บ้านร้อง และบ้านม่วงม้า
 
ส่วนบ้านสันก้างปลานั้น ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง ด้านทิศเหนือหมู่บ้านเป็นบริเวณทุ่งนา ด้านทิศใต้ติดกับบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านสันโค้งหมู่ที่ 4 และทิศตะวันตกติดกับบ้านทรายมูลหมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล  
 
บ้านสันก้างปลา ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอสันกำแพงประมาณ 2 กิโลเมตรไปตามเส้นทางอำเภอแม่ออน การคมนาคมถนนในหมู่บ้านสามารถติดต่อกับหมู่บ้านอื่นได้ตลอดทั้งปี มีถนนที่สามารถเข้าสู่หมู่บ้านได้ 3 ทาง คือ ทางเหนือมาจากบ้านร้อง ทางด้านใต้มาจากบ้านหัวทุ่ง
 
ทางด้านตะวันตกมาจากบ้านทรายมูลเป็นถนนเร่งรัดพัฒนาชนบท 4035 เส้นทางสายสันกำแพง–แม่ออน สายหลักที่เป็นเขตติดต่อกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1006 แหล่งภูมิปัญญาของชาวไทยเขิน ได้แก่ การทอผ้าพื้นเมือง ปัจจุบันผ้าดังกล่าวได้เป็นชิ้นงานที่สร้างเศรษฐกิจแก่ชุมชนได้รับคัดเลือกให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

วิถีชีวิต หมวดหมู่: วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน กลุ่ม: หมู่บ้าน ชุมชน

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่บ้านสันก้างปลา

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)