หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่อาย > ต.ท่าตอน > วัดใหม่หมอกจ๋าม


เชียงใหม่

วัดใหม่หมอกจ๋าม

วัดใหม่หมอกจ๋าม

Rating: 2.4/5 (14 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดใหม่หมอกจ๋าม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ในอดีตค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินการเยี่ยมเยือนราษฎร วัดใหม่หมอกจ๋ามเป็นวัดแบบศิลปะไทยใหญ่ มีหลังคาซ้อนกันหลายชั้นซึ่งเรียกว่าพทรงพญาธาตุ
 
และนอกจากนั้น ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ เจ้่าครูหมอไต ซึ่งรวบรวมข้าวของเครื่องใช้และรูปภาพสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวไทยใหญ่ ไว้มากมาก
 
การเดินทาง บ้านท่าตอน 9 กม. และลงเรือไปตามล้ำน้ำกก ล่องตามน้ำไปทางเชียงรายอีก 14 กม. อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 185 กม.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดใหม่หมอกจ๋าม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)