หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.พระสิงห์ > วัดทรายมูลพม่า


เชียงใหม่

วัดทรายมูลพม่า

วัดทรายมูลพม่า

Rating: 3.8/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดทรายมูล (พม่า) ทริปเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ ตั้งอยู่บนถนนบำรุงบุรี ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนถึงแจ่งกะต๊ำ เดิมมีชื่อว่า “วัดมูลม่าน” หรือ “วัดทรายมูลม่าน” สร้างโดยแม่ทัพชาวพม่า นามว่า “จ่ำสัง” ไม่ปรากฏปีที่สร้าง แต่คาดว่าราวๆ สมัยกลางของราชวงศ์ทิพย์จักร (เจ้าเจ็ดตน)  ตรงกับสมัยรัตนโกสินทร์
 
บริเวณลานวัด มีพื้นที่บางส่วนเป็นอาคารชั่วคราวเพื่อใช้เป็นที่เรียนหนังสือของเด็กพม่า โดยมีพระเป็นผู้สอน วิชาที่เล่าเรียนกันก็เป็นภาษาพม่า เพราะเด็กพวกนี้เติบโตในเมืองไทย พูดภาษาไทยเสียเป็นส่วนใหญ่ จึงต้องสอนภาษาพม่าในช่วงปิดเทอม เพื่อให้เด็กเหล่านี้ไม่ลืมภาษาเชื้อชาติของตนเอง
 
พระวิหารหลังนี้เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนอย่างง่าย หลังคาซ้อนกัน 2 ชั้น ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะพม่าเป็นพระประธาน ฝาผนังมีจิตกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติ ดูแล้วเป็นงานฝีมือที่แตกต่างจากวัดอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด นอกจากนั้นยังมีรูปแกะสลักด้วยไม้ และธรรมาสน์ที่ดูเก่าแก่มาก
 
พระเจดีย์ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหาร บูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2452 มีอยู่สององค์ตั้งอยู่คู่กัน องค์ใหญ่เลียนแบบเจดีย์ชเวดากอง โดยมีฐานซ้อนกัน 3 ชั้น องค์เจดีย์เป็นทรงระฆังคว่ำมีลวดลายประดับ ส่วนยอดเป็นฉัตรสีทอง 5 ชั้น องค์เล็กมีศิลปะที่แตกต่างออกไป ฐานล่างสุดเป็นฐานย่อเก็จรับกับฐานแปดเหลี่ยมสามชั้น องค์เจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ส่วนยอดเป็นฉัตร 7 ชั้น ทั้งสององค์ทาด้วยสีทอง
 
กุฏิ อยู่ทางทิศเหนือของวัด เป็นอาคารเรียบง่ายดูคล้ายกลับอาคารเรียนของไทย ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะพม่าเป็นพระประธาน ผนังด้านหลังประดับด้วยกระจกหลากสีแวววับสวยงาม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดทรายมูลพม่า

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)