หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.ช้างม่อย > วัดหนองคำ


เชียงใหม่

วัดหนองคำ

วัดหนองคำ

Rating: 4.5/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองคำ เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่ถนนช้างม่อย อำเภอเมือง เชียงใหม่ วัดนี้สร้างเมื่อพศ 2380 เป็นศิลปะ ของปะโอผสมกับลานนา ศิลปกรรมแบบปะโอ คือตัววิหารเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ โดยที่อาศัยและประกอบพิธีทางศาสนาไปพร้อมกันศิลปกรรมแบบนี้ไม่มีช่อฟ้า ใบระกาแบบไทย
 
ตัววิหารหลังใหญ่สร้างเมื่อพศ 2460 กว้าง 21 เมตร-30 เมตรชั้นล่างเป็นตึกชั้นบน เป็นไม้ สร้างเสร็จเมื่อพศ 2470 มีความสวยงามมาก ชั้นบนทางซ้ายมือแบ่งเป็นห้องๆให้พระเณรอาศัยปีกทางขวาเป็นที่นั่งของหมู่พระเณรเวลาประกอบพิธี
 
ส่วนตรงกลางเป็นที่โล่งหรือห้องโถง เป็นที่ใช้ทำกิจกรรมทางศาสนา พื้นที่ส่วนนี้เป็นไม้กระดานยาวขัดมันวาววับ มีภาพจิตรกรรมสวยมาก บริเวณเพดานและช่องแสงมีไม้แกะสลักฝีมือละเอียดอ่อนช้อยสวยงามมาก มีพระประธานองค์ใหญ่ประดิษฐาน นั่งขัดสมาธิทั้งสองข้าง หงายฝ่าพระบาททั้สองข้าง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 2 ปีที่แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)