หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่อาย > ต.ท่าตอน > ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม


เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม

Rating: 4.2/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ที่พักผ่อนเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ โครงการหลวง และโครงการพระราชดำริ เมื่อปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวเผ่ามูเซอ ที่หมู่บ้านวังดิน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่บนดอยผีหลอกติดกับลำน้ำกก ห่างจากชายแดนไทย-พม่า ราว 10 กิโลเมตร ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ขัดสนของราษฎร สมควรให้ความช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
 
ด้วยเหตุนี้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋ามจึงได้จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ.2526 เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนที่ทำการศูนย์ฯ
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม นั้นตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านห้วยศาลา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 10,437.76 ไร่ 15 หมู่บ้าน ซึ่งประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นชนเผ่าอาข่า, ไทลื้อ, ลีซอ, มูเซอ, เย้า, ไทใหญ่, กะเหรี่ยง, คนเมือง และคนจีนยูนาน ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 450 - 550 เมตร โดยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบริมแม่น้ำกก ที่ล้อมรอบด้วยแนวเขาสลับซับซ้อน
 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมแปลงผลผลิต เช่น  มะเขือม่วงก้านดำ ฟักทองญี่ปุ่น ฟักทองสีส้ม ฟักทองสีขาว มะระหยก ถั่วแขก ฟักประดับ ถั่วแดงหลวง ถั่วเหลืองผิวดำ ฯลฯ ชมสวนมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆ  เช่น นวลคำ อาร์ทูอีทู เออร์วิ่น ปาล์มเมอร์ ฯลฯ ชิมเสาวรสหวานรับประทานสดๆ จากต้น
 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชมวิถีชีวิตชาวอาข่าบ้านห้วยศาลา การประดิษฐ์เรื่องประดับ การทอผ้า พิธีโล้ชิงช้าจัดช่วงเดือนสิงหาคม
 
วิถีชีวิตชาวไทลื้อบ้านวังไผ่ เยี่ยมชมการแปรรูปบุกแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม โดยกลุ่มที่พักแบบโฮมสเตย์ เครื่องจักสานไม้ไผ่ ชิมอาหารแบบไทลื้อ และการบรรเลงดนตรีแบบไทลื้อ ที่มีความไพเราะและมีจังหวะที่สนุกสนาน การละเล่น เช่น เต้นรำแบบ ฟ้อนดาบ ไทลื้อ
 
ชมวิถีชีวิตชาวไทใหญ่บ้านใหม่หมอกจ๋าม ที่นี่มีวัดใหม่หมอกจ๋ามที่สร้างตามแบบศิลปะไทยใหญ่อย่างงดงาม และชาวไทยใหญ่จะมีเทศกาลที่จัดประจำปีต่อเนื่องกันทั้ง 12 เดือน ที่น่าสนใจคือปอยส่างลอง (จัดเดือนเมษายน) ปอยเหลินสิบเอ็ด หรือจองพารา (จัดหลังเทศกาลสงกรานต์) ปอยหลวงยกย่องเจ้าครูหมอไต (จัดเดือนกุมภาพันธ์)
 
วัดใหม่หมอกจ๋ามและพิพิธภัณฑ์เจ้าครูหมอไต เป็นการสร้างรูปสถาปัตยกรรมของชาวไทใหญ่คล้ายกับประเทศพม่า ภายในมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทใหญ่ มีจุดชมวิวแม่น้ำกกอยู่ในบริเวณวัด
 
พระธาตุสบฝาง เป็นวัดเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งอยู่บนเขาสูง มองเห็นทัศนียภาพของสวนส้มและทิวเขาที่ทอดตัวสลับซับซ้อน
 
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ล่องเรือชมวิวสองฝั่งแม่น้ำกก ระยะสั้นจุดเริ่มต้นที่ท่าเรือบ้านท่าตอนจนถึงบ้านวังไผ่  ส่วนระยะยาว จุดเริ่มต้นที่ท่าเรือบ้านตอนจนถึงจังหวัดเชียงราย น้ำพุร้อนมะลิกา ที่บ้านเมืองงาม
 
ของฝากของที่ระลึก ผลผลิตของโครงการหลวงตามฤดูกาล มีจำหน่ายทั้งที่ศูนย์ฯ และตามไร่ของเกษตร สินค้าหัตถกรรม เช่น เครื่องเงิน ผ้าทอมือของชนเผ่า เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ฯลฯ
 
ที่พัก-ร้านอาหาร มีบ้านพักรับรอง 1 หลัง รองรับได้ 10 คน ภายในศูนย์ฯ ไม่มีร้านอาหารบริการ แต่สามารถสั่งรายการอาหารล่วงหน้าจัดเตรียมให้ได้ ส่วนที่พักใกล้เคียงมีทั้งรีสอร์ทและโรงแรมอยู่ที่ตัวตำบลท่าตอน ก่อนถึงศูนย์ 15 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์ที่หมู่บ้านวังไผ่
 
การเดินทาง ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ 190 กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 107 (สายเชียงใหม่-ฝาง) จะผ่านอำเภอแม่ริม - แม่แตง - เชียงดาว - ไชยปราการ - ฝาง จนถึงบ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย (สะพานข้ามแม่น้ำกก)
 
เมื่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1089 ตรงไปถึงบริเวณ กม.ที่ 37 ให้เลี้ยวซ้าย 200 เมตร โดยสามารถใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท ซึ่งมีบริการรถประจำทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ – แม่อาย โดยสอบถามที่สถานีขนส่งอาเขต (ช้างเผือก)

โทร : 053451463

มือถือ : 0819612677

โครงการในพระราชดำริ หมวดหมู่: โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง กลุ่ม: โครงการหลวง

ปรับปรุงล่าสุด : 2 เดือนที่แล้ว

แผนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)