หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่แตง > ต.ขี้เหล็ก > วัดหนองโค้ง


เชียงใหม่

วัดหนองโค้ง

วัดหนองโค้ง

Rating: 2.6/5 (34 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองโค้ง บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2475 มีพระครูสุตาลงกตเจ้าอาวาสในปัจจุบัน เป็นผู้มาบูรณะปฏิสังขรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
เป็นวัดที่มีตำนานเชื่อว่าเป็นเส้นทางเสด็จทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อนจะออกรบไปเส้นทางพม่าทางอำเภอเวียงแหง จึงมีการสร้างนำรูปปั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ พระนางสุพรรณกัลยา ในศาลที่ประทับ
 
โดยมีศิษยานุศิษย์ที่เคารพสักการะบูชา สร้างเสนาสนะที่สวยงามทั้งวิหารขาว อุโบสถขาว ตลอดจนศาลาการเปรียญเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบกิจกรรมทางศาสนา เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 60 พรรษา
 
การเดินทาง วัดหนองโค้ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 722 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 9 ชั่วโมง 3 นาที
 
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 29.7 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 31 นาที อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 9.0 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 12 นาที

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดหนองโค้ง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)