หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่แตง > ต.แม่แตง > วัดแม่กะหลวง


เชียงใหม่

วัดแม่กะหลวง

วัดแม่กะหลวง

Rating: 2.3/5 (10 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดแม่กะหลวง ตั้งอยู่หมู่บ้านแม่กะ เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วัดแม่กะหลวงสร้างมาในสมัยอยุธยาตอนปลาย เมื่อพ.ศ. 2293
 
ได้มีคณะศรัทธาได้มาตั้งหลักตั้งฐานสร้างหมู่บ้านขึ้นโดยใช้ชื่อบ้านตาลำน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้าน คือ แม่กะ ตั้งแต่นั้นมาและมีการก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ คือ วิหาร อุโบสถ กุฏิสงฆ์ พระเจดีย์ ศาลา หอพระไตรปิฎก ห้องน้ำ และมีเจ้าอาวาสปกครองมาตามลำดับ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดแม่กะหลวง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)