หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่แตง > ต.แม่แตง > วัดพระธาตุจอมธรรม


เชียงใหม่

วัดพระธาตุจอมธรรม

วัดพระธาตุจอมธรรม

Rating: 3.5/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพระธาตุจอมธรรม (วัดตีนธาตุ) วัดในเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ บ.ตีนธาตุ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุจอมธรรม (ติ๋นธาตุ) ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา มีศรัทธาอุปถัมภ์ 150 กว่าหลังคา โบราณวัตถุโบราณสถานมี พระพุทธบาทจำลอง พระบรมธาตุเจดีย์ วิหาร หอระฆัง กุฏิสงฆ์ทรงล้านนาประยุกต์ ศาลาเอกประสงค์ อาณาเขตติดต่อวัด
 
ทิศเหนือ จดกับ ป่าสงวน ทิศใต้ จดกับ ที่ดินของเอกชน ทิศตะวันตก จดกับ คลองชลประทาน ทิศตะวันออก จดกับ ที่ดินของเอกชน วัดพระธาตุจอมธรรม นี้แยกจากวัดแม่กะหลวง เมื่อพ.ศ.2516
 
โดยการนำของพ่อหลวงเสนอ สุขเคลือ ได้นำชาวบ้านมาพัฒนาบริเวณพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นวัดมาจนถึงปัจจุบัน วัดพระธาตุจอมธรรม เดิมชื่อ วัดติ๋นธาตุ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระธาตุจอมธรรม หมายถึง วัดที่มีพระธาตุ พระธรรม อยู่บนดอย 
 
พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุจอมธรรม สร้างถวายโดยพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย, คณะศรัทธา วัดพระธาตุจอมธรรม พ่อน้อยตั๋น แม่จันทร์สม ไชยวงศ์, ศรัทธาประตูเชียงใหม่ทั่วไป, คุณจินันท์ น.ตหญิงวัฒนา ตัณฑาศรี, ศรัทธาพระครูปลัดเสริม ฐิตเปโม พระครูสมุห์จรูญ ฐานธัมโม คุณสุธิช คงสุวรรณ์ วัดบางพลี

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดพระธาตุจอมธรรม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)