พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้วิถีชีวิตเมืองแจ๋ม

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้วิถีชีวิตเมืองแจ๋ม

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้วิถีชีวิตเมืองแจ๋ม

ประชากร จำนวน: 4851 คน  Share Facebook  
Rating: 4.4/5 (5 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้วิถีชีวิตเมืองแจ๋ม มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตเมืองแจ๋มแบบมีส่วนร่วม และเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้วิถีชีวิตเมืองแจ๋มโดยการมีส่วนร่วมของคนเมืองแจ๋ม
 
จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ในแต่ละพื้นที่วิจัยมีของเก่าที่พ่ออุ๊ย แม่อุ๊ยยังเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ของบางอย่างเป็นแฝงด้วยความเชื่ออันนำมาซึ่งความสุขกาย สบายใจ นอกจากนั้นยังพบค้น “เสี่ยมตุ่น” หรือ “ขวานหินขัด” ยุคหินใหม่ มีอายุเมื่อ 3,000 ปีก่อน ที่สำคัญยังค้นพบ “ขันโตกพญาไจย” ซึ่งสามารถเชื่อมโยงถึงประวัติศาสตร์สมัยพญาครองเมืองแจ่มได้
 
กระบวนการในการวิจัย “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองแจ่ม” เป็นไปในแบบของการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบของการจัดเวที เช่น เวทีสร้งความเชื่อมั่นในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เวทีสืบค้นข้อมูลสิ่งของ เวทีข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ เวทีการถ่ายโอนพิพิธภัณฑ์ให้หน่วยงานท้องถิ่นรับผิดชอบต่อหลังสิ้นสุดโครงการ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับทุก ๆ ฝ่าย
 
ผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยชิ้นนี้ คือ ได้เก็บรวบรวมของเก่าที่กำลังจะสูญหายอันเป็นของดีเมืองแจ๋มไว้ในพิพิธภัณฑ์ ถือได้ว่า เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของอำเภอแม่แจ่ม เป็นหน้าเป็นตาของชาวเมืองแจ่ม และที่สำคัญที่สุด เป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิต เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
แผนที่ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้วิถีชีวิตเมืองแจ๋ม แผนที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้วิถีชีวิตเมืองแจ๋ม
พิพิธภัณฑ์ กลุ่ม: พิพิธภัณฑ์
คำค้น คำค้น: พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้วิถีชีวิตเมืองแจ๋มพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองแจ่ม
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 5 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(80)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(16)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(17)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(19)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(36)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(30)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(11)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(27)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(21)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(19)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(13)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(5)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(16)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(3)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(16)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(3)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(9)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(6)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(8)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(12)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(4)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(3)