หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่แจ่ม > ต.ช่างเคิ่ง > พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้วิถีชีวิตเมืองแจ๋ม


เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้วิถีชีวิตเมืองแจ๋ม

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้วิถีชีวิตเมืองแจ๋ม

Rating: 4.4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้วิถีชีวิตเมืองแจ๋ม เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตเมืองแจ๋มแบบมีส่วนร่วม และเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้วิถีชีวิตเมืองแจ๋มโดยการมีส่วนร่วมของคนเมืองแจ๋ม
 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองแจ่ม จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ในแต่ละพื้นที่วิจัยมีของเก่าที่พ่ออุ๊ย แม่อุ๊ยยังเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ของบางอย่างเป็นแฝงด้วยความเชื่ออันนำมาซึ่งความสุขกาย สบายใจ นอกจากนั้นยังพบค้น “เสี่ยมตุ่น” หรือ “ขวานหินขัด” ยุคหินใหม่ มีอายุเมื่อ 3,000 ปีก่อน ที่สำคัญยังค้นพบ “ขันโตกพญาไจย” ซึ่งสามารถเชื่อมโยงถึงประวัติศาสตร์สมัยพญาครองเมืองแจ่มได้
 
กระบวนการในการวิจัย “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองแจ่ม” เป็นไปในแบบของการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบของการจัดเวที เช่น เวทีสร้งความเชื่อมั่นในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เวทีสืบค้นข้อมูลสิ่งของ เวทีข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ เวทีการถ่ายโอนพิพิธภัณฑ์ให้หน่วยงานท้องถิ่นรับผิดชอบต่อหลังสิ้นสุดโครงการ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับทุก ๆ ฝ่าย
 
ผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยชิ้นนี้ คือ ได้เก็บรวบรวมของเก่าที่กำลังจะสูญหายอันเป็นของดีเมืองแจ๋มไว้ในพิพิธภัณฑ์ ถือได้ว่า เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของอำเภอแม่แจ่ม เป็นหน้าเป็นตาของชาวเมืองแจ่ม และที่สำคัญที่สุด เป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิต เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก หมวดหมู่: ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

พิพิธภัณฑ์ กลุ่ม: พิพิธภัณฑ์

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้วิถีชีวิตเมืองแจ๋ม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)