หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.พร้าว > ต.ป่าตุ้ม > ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงม่อนล้าน


เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงม่อนล้าน

ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงม่อนล้าน

Rating: 4.6/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 18.00 น.
 
ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงม่อนล้าน ที่พักผ่อนเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ โครงการหลวง และโครงการพระราชดำริ  หมู่11 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จำนวนมากและเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าแม้ว เผ่าลีซอ และเผ่ามูเซอร์ โดยชาวเขาทั้ง 3 เผ่าทำการเกษตรเป็นหลัก ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด ปลูกฝิ่น
 
และเก็บหาของป่า ทำให้สภาพป่าไม้ถูกทำลายลงเรื่อย ๆ ดินหมดความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นป่าหญ้าคาเข้ามาแทนที่ ชาวเขาเผ่าแม้ว และเผ่าลีซอเริ่มอพยพออกไปหาที่อยู่ใหม่ ส่วนเผ่ามูเซอร์ย้ายไปอยู่บริเวณบ้านแม่ปูนหลวง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ชาวเขาเผ่าอาข่า (อีก้อ) อพยพมาจากจังหวัดเชียงราย เข้ามาตั้งหมู่บ้าน อยู่จนถึงปัจจุบัน สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงชัน มีดอยม่อนล้านเป็นยอดเขาสูงที่สุด มีความสูง 1,696 เมตร จากระดับน้ำทะเล
 
และเป็นต้นกำเนิดของน้ำแม่สะลวม น้ำห้วยโก๋น ไหลลงสู่น้ำแม่งัด ที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ดอยม่อนล้านเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงของอำเภอพร้าว โดยเฉพาะช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก จะมีความสวยงามมาก สำหรับเวลาอื่นเราสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาว เขื่อนแม่งัด และตัวอำเภอพร้าว
 
การเดินทาง ดอยม่อนล้านตั้งอยู่ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งัด อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ภายใต้สำนักบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 16 ทางทิศตะวันออก
 
มีเขตติดต่ออำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เส้นที่ 1 - จากจังหวัดเชียงใหม่?พร้าว (ทางหลวงหมายเลข1001) ระยะทาง 94 กิโลเมตร - แยกขวาพร้าว - เวียงป่าเป้า (ทางหลวงหมายเลข1150) ระยะทาง 53 กิโลเมตร - แยกซ้ายที่บ้านต้นกอก (ระหว่าง กม.ที่ 32 - 33)
 
ถึงหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม (ลักษณะทางเป็นดินลูกรังผสมคอนกรีต) ระยะทาง 27 กิโลเมตร - จากหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวมถึงพื้นที่รับเสด็จ (ถนนดิน) ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 124.5 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เส้นที่ 2 - จากจังหวัดเชียงใหม่ - พร้าว (ทางหลวงหมายเลข1001)
 
ระยะทาง 94 กิโลเมตร - ตามถนนอำเภอพร้าว - อำเภอเวียงป่าเป้า (ถนนลาดยาง) ระยะทาง 22 กิโลเมตร - แยกซ้ายที่บ้านขุนแจ๋ (ถนนดินลูกรัง) ผ่านโครงการหลวงแม่ปูนหลวงหน่วยจัดการต้นน้ำ พร้าว บ้านแม่ปูนหลวง ถึงหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม
 
ระยะทาง 17 กิโลเมตร - จากหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวมถึงพื้นที่รับเสด็จ (ถนนดิน) ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 135.5 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

โครงการในพระราชดำริ หมวดหมู่: โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง กลุ่ม: โครงการหลวง

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงม่อนล้าน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)