หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ฝาง > ต.แม่สูน > วัดพระธาตุทันใจ


เชียงใหม่

วัดพระธาตุทันใจ

วัดพระธาตุทันใจ

Rating: 3.1/5 (13 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพระธาตุทันใจ เป็นพระธาตุเก่าแก่ สันนิษฐานสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าฝาง พระนางสามผิว ความสำคัญ เป็นโบราณสถานที่คณะสงฆ์ อำเภอฝาง ได้อนุรักษ์ไว้เป็นพุทธสถาน
 
เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่และจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7 ของทุกปี ตั้งอยู่ที่บ้านแม่สูนน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 
การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 เข้าปากทางเข้าวัดแม่สูนหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เยื้อง ๆ กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ระยะทางไป-กลับ ประมาณ 18 กิโลเมตร

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)