หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยหล่อ > ต.ดอยหล่อ > วัดฟ้าหลั่ง


เชียงใหม่

วัดฟ้าหลั่ง

วัดฟ้าหลั่ง

Rating: 3/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดฟ้าหลั่ง เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ เลขที่ 191 หมู่ 1 สันหิน  เชียงใหม่ - ฮอด ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50160
 
วัดฟ้าหลั่ง ตั้งอยู่ที่บ้านสันหิน (เดิมเรียกว่าบ้านม่วงงาม) เชียงใหม่ ติดถนนเชียงใหม่-ฮอด กิโลเมตรที่ 37.5 เชื่อกันว่า วัดฟ้าหลั่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 400 กว่าปีแล้วก่อนจะกลายเป็นวัดร้างเป็นระยะเวลายาวนาน
 
วัดฟ้าหลั่ง มีชื่อว่า วัดป่าฟ้าหลั่ง ดังปรากฏหลักฐานกล่าวถึงในตำนานพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง (ตำนานประธาตุศรีจอมทองซี่งอยู่ในหนังสือประชุมล้านนาไทย เล่ม 2 นี้ คุณสงวน โชติสุขรัตน์ ผู้รวบรวมได้ระบุถึงที่มาว่า ท่านพระมหาหมื่น วุฑฒิญาโณ
 
ได้แปลจากอักษรไทยยวนไว้เมื่อประมาณ พ.ศ. 2468 และมอบให้ผู้รวบรวมเมื่อ พ.ศ.2496 อ้างจากสงวน โชติสุขรัตน์ประชุมตำนานล้านนาไทยเล่ม 2 พระนคร:โอเดียนสโตร์, 2515, หน้า 219)
 
และในโครงมังทรารบเชียงใหม่ (สิงฆะวรรณสัย ถอดความเป็นภาษาไทยปัจจุบันโครงเรื่องมังทรารบเชียงใหม่ บุตรธิดาพิมพ์เป็นบรรณาการในงานฉลอง 7 รอบนางกิมฮ้อ นิมมานเหมินทร์ วันที่ 20 มีนาคม 2522) โครงมังทรารบนี้ เป็นบันทึกเหตุการณ์ที่พม่าตีเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร อธิบายในคำว่า
 
ศักราชที่ปรากฏในโคลงเรื่องนี้มีเพียง 2 แห่ง คือตอนเสียเมือง พ.ศ.2157 และตอนถูกกวาดต้อนไปเมืองหงสาวดีในปี พ.ศ. 2158 โครงมังทรารบนี้ต้นฉบับเป็นหนังสือฝักขามผู้แต่งโคลงนี้คงแต่งจากประสบการณ์ของตนเองต่อมาผู้แต่งได้รับการแต่งตั้งจากมังทราให้เป็นพระยากินเมืองเถิน ความถูกต้องแม่นยำของโคลงนี้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ
 
ท่านว่ามีข้อความบางตอนตรงกับพงศาวดารของพม่าและรามัญและบางตอนก็แปลกความกันไปบ้าง ส่วนระยะทางที่ผ่านไปนั้นศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐสอบดูกัน อธิบายระยะทางตั้งแต่สองพิงค์ตั้งแต่เชียงใหม่ถึงปากน้ำโพ พระนิมนต์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 
แล้วมีตรงกันหลายแห่งว่าในสมันพระยารัตนราช (พระเมืองแก้ว) รัชกาลที่ 11 แห่งนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่พ.ศ. 2038 - 2068 มีพระมหาเถรป่าฟ้าหลั่งนาม พุทธญาโณ เป็นผู้นำตำนานมหาธาตุเจ้ามาจากเมืองพุกาม และเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดยิ่งนัก
 
ในตำนานพระธาตุศรีจอมทองกล่าวว่า ในสมัยพระรัตนราช (พระเมืองแก้ว รัชการที่ 13 แห่งนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ พ.ศ.2038 - 2068) ในครั้งนั้นพระมหาเถรป่าฟ้าหลั่งนาม พุทธญาโณ ได้นำตำนานพระมหาธาตุเจ้ามาจากเมืองพุกาม เมื่อพิจารณาดูเห็นว่าพระธาตุพระพุทธเจ้าอยู่ที่ดอยจอมทองถูกต้องตามตำลาทุกประการ
 
แต่เวลานั้นคนโดยทั่วไปไม่เห็นพระธาตุเสด็จออกมาข้างนอก เมื่อประมาณ พ.ศ.2058 พระมหาเถรป่าฟ้าหลั่งจึงให้ มหาเถรอานันทะ ผู้เป็นอนุเถรป่าฟ้าหลั่ง เป็นประธานนำคณะไปสักการบูชา ณ ดอยจอมทอง ให้อธิษฐานจิตแล้วคอยดูในเวลากลางคืน พระมหาเถรอานันทะก็ทำตาม

โทร : 053367490

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดฟ้าหลั่ง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)